Přehled plánovaných prací pro měsíc říjen 2021

Práce ve výluce

- 7/9 se překlopila výluka traťových a staničních kolejí, bude nově v provozu sudá kolejová skupina (dále od řeky) a začala se rekonstruovat lichá kolejová skupina (blíže řece)
- V rámci liché kolejové skupiny (blíže řece) se do 10/6/2022 bude rekonstruovat celý traťový úsek až po zhlaví žst. Radotín tzn. zhruba od odbočky Barrandov u Barrandovských skal po křížení tratě s Pražským okruhem
- V rámci této výluky se zrekonstruuje kolejový spodek, kolejový svršek, trakční vedení, zabezpečovací zařízení, mostní objekty, (např. most v ulici Podjezd, přes vodoteč Vrutice), přejezd ve Velké Chuchli, vybuduje se podchod ve Velké Chuchli, apod.

Práce na podchodech v Radotíně:

- část podchodu u výpravní budovy s výstupem do ulice Prvomájová se dokončuje, podchod u přejezdu Na Betonce je ve výstavbě - momentálně se pracuje na výstupových rampách, pro možnost užívání do doby celkové ho dobudování na podzim 2022 má význam výstup do ulice Na Betonce.

Stavební práce na výpravní budově v Radotíně, kde bude probíhat výstroj dopravní kanceláře, budou se zde umísťovat skříně pro zabezpečovací zařízení, dále pak práce na novém technologickém objektu a na trakční měnírně v Malé Chuchli.

Výstavba opěrné zdi ve Velké Chuchli podél ulice Radotínská.

Přehled plánovaných omezení pro měsíc říjen 2021 + výhled

Silniční omezení / uzavírky:

- 1/5/20-31/12/22 bude v Mezichuchelské naproti Hornbachu zřízen vjezd a výjezd do zařízení staveniště
- 1/6/20-30/6/22 bude v Mezichuchelské u „esíčka“ vjezd a výjezd na staveniště
- 31/7/20-30/4/22 uzavírka podchodu u restaurace Rozmarýn
- 13/3/21-12/22 uzavírka tunýlku v ulici Prvomájová, 8/9/21-15/7/22 možný průchod pěších
- 22/9/21-30/4/22 uzavírka podjezdu pod tratí v ulici Podjezd
- 22/9/21-30/4/22 zprovoznění provizorního přejezdu v ulici Paroplavební x Zbraslavská
- 10/7/21 – 28/2/22 – uzavření jednoho pruhu v ulici Radotínská blíže ke koleji v délce cca 250 m od autobusové zastávky Radotínská směrem na Radotín (k vjezdu do garáží)
- 13/9/21 – 10/6/22 – omezení připojovacího pruhu na Strakonické za Barrandovským mostem směrem na Strakonice
- 1/9/21 – 31/10/21 – pěší koridor od obchodů k bus zastávce ve Vrážské ulici
- 25/9/21 – 27/9/21 – uzavírka přejezdu Velká Chuchle s možným průchodem pěších
- 1/10/21 – 30/10/21 – zábor chodníku v ulici Vrážská, realizace kabelové přeložky PREDi
- 11/10/21 – 31/3/22 – nájezdy a výjezdy ze stavby v ulici Radotínská, lokální omezení Dej přednost v jízdě protijedoucímu vozidlu
- 22/10/21 – 15/3/22 – zákaz stání Na Rymáni a Ke Zděři
- 1/5/22 – 10/6/22 – uzavírka přejezdu ve Velké Chuchli

Kolejová omezení / výluky provozu pro měsíc říjen 2021:

- nepřetržité – pro zastávku Velká Chuchle: 8/9/21–10/6/22 budou vyloučeny dvě koleje blíže řece
- nepřetržité – pro zastávku Radotín: 8/9/21–10/6/22 budou vyloučeny koleje blíže řece (v provozu pouze nové ostrovní nástupiště a provizorní nástupiště vně kolejiště ze strany ulice Prvomájová, tj. naproti výpravní budově)
- noční – budou probíhat zastavené provozy a to od 1/2 – 5/6 a dále 11/12 – 14/15 a 22/23 - 24/25
- noční – bude probíhat výluka vnitřní koleje dále od řeky a to vždy od 22:10 – 4:20 v nocích od 1/2 – 24/25

Omezení v ŽST Praha Radotín v prostorech pro veřejnost:

- 8/9/21–10/6/22 pro železniční stanice Radotín nebudou provozovány původní nástupiště blíže řece
- 13/3/21 – 12/22 – neprůchodný podchod přes celé kolejiště – pro přechod kolejiště použijte provizorní lávku

Omezení v zastávce Praha Velká Chuchle v prostorech pro veřejnost:

- 8/9/21 – 14/10/21 pro zastávku Velká Chuchle nebude provozováno žádné nástupiště
- 15/10/21 – 02/22 pro zastávku Velká Chuchle bude provozováno pouze provizorní nástupiště s příchodem od autobusové zastávky Radotínská
- 03/22 – 10/06/22 pro zastávku Velká Chuchle bude provozováno nové nástupiště (u skály) s příchodem průchodem novým podchodem

DSC_1187
DSC_1194
DSC_1203
DSC_1204
DSC_1212
DSC_1220
DSC_1225
DSC_1238
DSC_1258
DSC_1291
DSC_1297
DSC_1301
DSC_1323
DSC_1345
DSC_1360
DSC_1371
DSC_1449
DSC_1452
DSC_1508
DSC_1564
DSC_1567
DSC_1602
DSC_1641
DSC_1667
DSC_1690
DSC_1708
DSC_1711
DSC_1726
DSC_1728
DSC_1745
DSC_1800
DSC_1812
DSC_1844
DSC_1851
DSC_1859
DSC_1889
DSC_1897