Přehled plánovaných prací pro měsíc říjen 2020

V říjnu 2020 proběhnou na stavbě tyto práce:

1. Probíhají dvě výluky a dané práce s nimi spojené.

Pro výluku traťové koleje ze Smíchova pod Barrandovské skály jde hlavně o realizaci spodní stavby traťové koleje, s tím spojené těžení a zlepšení zeminy, dále v této výluce probíhají práce na mostě přes cyklostezku Zbraslavskou, zde se jedná o zlepšení únosnosti přechodových oblastí mostu, sanaci konstrukce a realizaci nové hydroizolace na mostě, dále budou probíhat práce na železničním svršku, tedy sypání štěrkového lože a pokládka nové koleje, poté regulace trakčního vedení a následné uvedení tratě do provozu a stejným způsobem vyloučení druhé koleje a postupná realizace traťového úseku.

Druhá výluka se týká Radotínských staničních a traťové koleje blíže řece. Zde se jedná hlavně o rekonstrukci druhé části mostu nad silnicí Karlická, dále se zde bude realizovat spodní stavba kolejí a následně realizace protihlukových stěn v ulici Ke Zděři.

Po celé stavbě probíhají přípravné práce v rámci trakčního vedení, zejména tak práce na trakčních základech a trakčních podpěrách.

2. Práce na trakčních základech, podpěrách a branách a elektrickém vedení

3. Práce u stabilní a převozné trakční měnírny – vymístění stávající technologie z trakční měnírny, stavební práce na nové stabilní měnírně a technologickém objektu

4. Přeložky sítí, které jsou v kolizi – PREDi, CETIN, ČD Telematika atd.

5. Od 27/10 – 18/12 proběhne výluka TK1 Smíchov Barrandov – v této výluce bude probíhat práce na železničním spodku, svršku a trakčním vedení a železničním mostě

6. Stavební práce ve výpravní budově v Radotíně a vymísťování technologií a sdělovacích zařízeních

7. Definitivní kabelizace zabezpečovacího zařízení Smíchov – Odb. Barrandov

Přehled plánovaných omezení pro měsíc říjen 2020

Silniční omezení / uzavírky

- 9/3–9/12 bude uzavřen podjezd v ulici Karlická
- 1/3/20-1/6/21 omezené parkování na parkovišti restaurace Rozmarýn
- 1/5/20-7/7/22 bude v Mezichuchelské naproti Hornbachu zřízen vjezd a výjezd do zařízení staveniště
- 1/6/20-31/12/21 bude v Mezichuchelské u „esíčka“ vjezd a výjezd na staveniště
- 21/8/20-19/3/21 bude zákaz zastavení na určených místech v Rymáni a v ulici Ke Zděři
- 31/7/20-30/4/22 uzavírka podchodu u restaurace Rozmarýn
- 22/8-31/10 bude uzavřena cyklostezka Zbraslavská (pod skalami), uzavírka bude kompletní, tedy pro motorová vozidla, cyklisty i pěší
- 15/10/20 – 24/10/20 a 9/11 – 22/11 omezení v ulici Podjezd - zábor poloviny komunikace
- 10/12/20–17/1/21 – uzavírka Vrážské ulice v místě tunýlku a uzavírka Prvomájové v místě tunýlku
- 18/1/21–12/3/21 – uzavírka železničního přejezdu v ulici Na Betonce
- 25/1/21-7/3/21 – uzavření Vrážské v místě ostrůvku (termínálu MHD)

Kolejová omezení / výluky provozu pro měsíc říjen 2020

- pro zastávku Velká Chuchle: od 21/8-27/10 bude vyloučena kolej dále od řeky v důsledku prací v úseku od Barrandovských skal – Smíchov
- pro zastávku Velká Chuchle: od 27/10-18/12 bude vyloučena kolej blíže k řece v důsledku prací v úseku od Barrandovských skal – Smíchov
- pro zastávku Velká Chuchle: v nocích 30/1; 1/2; 2/3 a 14/15; 15/16 budou vyloučeny obě vnitřní koleje
- v nocích od 10/11 – 18/19 budou probíhat noční výluky všech kolejí od 23:20 – 4:20
- pro Radotín: od 21/8/20 do 19/3/21 budou vyloučeny tři koleje blíže výpravní budovy a dále kolej blíže k řece směrem na Dobřichovice, až k podchodu U starého stadionu

Omezení v ŽST Praha Radotín v prostorech pro veřejnost

- 21/8/20 – 19/3/21 nebudou provozována první dvě nástupiště blíže k řece, na vlaky se bude nastupovat pouze z ostrovního nástupiště, kde ústí podchod, a to na obou stranách nástupiště

Omezení v zastávce Praha Velká Chuchle v prostorech pro veřejnost
-neobsazeno

DSC_5513
DSC_5515
DSC_5521
DSC_5525
DSC_5534
DSC_5537
DSC_5544
DSC_5547-Pano
DSC_5565
DSC_5585-Pano
DSC_5588
DSC_5604
DSC_5613
DSC_5629
DSC_5643
DSC_5648
DSC_5653
DSC_5661
DSC_5663
DSC_5676
DSC_5690
DSC_5699
DSC_5750
DSC_5762
DSC_5764
DSC_5765
DSC_5776
DSC_5782
DSC_5787
DSC_5793
DSC_5795
DSC_5798
DSC_5824
DSC_5830
DSC_5831
DSC_5832
DSC_5836
DSC_5838
DSC_5845
DSC_5849
DSC_5852
DSC_5853
DSC_5856
DSC_5874
DSC_5884
DSC_5887
DSC_5891
DSC_5909
DSC_5915
DSC_5934
DSC_5963
DSC_5967
DSC_5971
DSC_5978

Foto Martin Zoubek

Optimalizace traťového úseku Praha-Smíchov (mimo) - Černošice (mimo), 14. 9. 2020
Optimalizace traťového úseku Praha-Smíchov (mimo) - Černošice (mimo), 14. 9. 2020