„Společnost Černošice“, založená smlouvou o sdružení společnostmi EUROVIA CS, a.s., STRABAG Rail a.s., Elektrizace železnic Praha a.s. a GJW Praha spol. s r.o. jako zhotovitel stavby „Optimalizace trati Praha Smíchov (mimo) - Černošice (mimo)“, plánuje pro příští měsíc provedení následujících prací v rámci stavby, při jejichž realizaci budou nutná níže uvedená omezení.

Přehled plánovaných prací pro měsíc březen 2023

V březnu budou v Radotíně probíhat práce na zakrytí podhledů zastřešení nástupišť č. 1 a č. 2 a souvisejícím vybavení. Dále budou probíhat práce na úpravách ploch obklopujících nádraží. Začne oprava fasády přístavby stávající výpravní budovy.

V oblasti Malé Chuchle bude probíhat výstavba připojení napájení trakčního vedení pro odbočnou trať vedoucí přes Branický most.

Přehled plánovaných omezení pro měsíc březen 2023 + výhled

Silniční omezení / uzavírky:

- do 31/5 - v Mezichuchelské naproti Hornbachu: vjezd a výjezd do zařízení staveniště
- 15/3-15/4 – výstavba podchozího lešení u výpravní budovy Radotín
- 19-28/4 – omezení 1 pruhu v ulici Vrážská v oblasti přejezdu vlečky Pražské pivovary (v blízkosti mostu silničního okruhu D0)
- 22-23/4 – uzavření přejezdu ve Velké Chuchli pro auta (pěší bez omezení) – důvod: úprava kolejiště ve dvou kolejích v oblasti přejezdu, jejich broušení
- 29-30/4 – uzavření přejezdu ve Velké Chuchli pro auta (pěší bez omezení) – důvod: úprava kolejiště ve dvou kolejích v oblasti přejezdu, jejich broušen

Kolejová omezení / výluky provozu:

- 1-8/3, (vždy 8:30-18:30), Velká Chuchle – Smíchov: v provozu nebude kolej č. 1 – blíže řece
- 18-19/3, (vždy 8:30-18:30), Velká Chuchle – Radotín: v provozu nebude nástupiště č. 2 (u lesa)
- 19-29/4(13:30), Radotín: v provozu nebudou nástupiště č. 1, č. 2 (blíže výpravní budově) (v provozu bude jen ostrovní nástupiště č. 3)
- 19-29/4(13:30), Velká Chuchle: v provozu nebude nástupiště č. 1 (u silnice)
- 29/4(14:00)-10/5, Radotín: v provozu nebude ostrovní nástupiště č. 3 (nejdále od výpravní budovy)
- 29/4(14:00)-10/5, Velká Chuchle: v provozu nebude nástupiště č. 2 (u lesa)
- 11-14/5, (vždy 8:30-18:30), v provozu nebude ostrovní nástupiště č. 3 (nejdále od výpravní budovy)
- 20/5, (8:30-18:30), Radotín: v provozu nebudou nástupiště č. 1, č. 2 (blíže výpravní budově) (v provozu bude jen ostrovní nástupiště č. 3)
- 20/5, (8:30-18:30), Velká Chuchle: v provozu nebude nástupiště č. 1 (u silnice)
- 21/5, (8:30-18:30), Radotín: v provozu nebude ostrovní nástupiště č. 3 (nejdále od výpravní budovy)
- 21/5, (8:30-18:30), Velká Chuchle: v provozu nebude nástupiště č. 2 (u lesa)
- 27-28/5, (vždy 7:00-19:00), Radotín: v provozu nebude ostrovní nástupiště č. 3 (nejdále od výpravní budovy)
- 27-28/5, (vždy 7:00-19:00), Velká Chuchle: v provozu nebude nástupiště č. 2 (u lesa)

DSC_5311
DSC_5315
DSC_5317
DSC_5324
DSC_5342
DSC_5345
DSC_5347
DSC_5353
DSC_5360
DSC_5364
DSC_5369
DSC_5370
DSC_5374
DSC_5376
DSC_5391
DSC_5402
MZO_6902
MZO_6904
MZO_6907
MZO_6909
MZO_6913
MZO_6916
MZO_6917
MZO_6921
MZO_6922
MZO_6924
MZO_6927
MZO_6929
MZO_6932
MZO_6935
MZO_6941
MZO_6944
MZO_6953
MZO_6959
MZO_6963
MZO_6964
MZO_6971
MZO_7013
MZO_7021
MZO_7022
MZO_7049
MZO_7059
MZO_7065
MZO_7071
MZO_7072
MZO_7077
MZO_7079
MZO_7099
MZO_7107
MZO_7110

Foto Martin Zoubek