V březnu 2021 proběhnou na stavbě tyto práce:

- Práce na trakčním vedení - betonáž a demolice trakčních základů, montáž a demontáž trakčního vedení
- Práce na kanalizaci v žst. Radotín
- Od 8/3 začne výluka 6. staniční koleje v žst. Radotín - bude probíhat demontáž trakčního vedení + železničního svršku
- Od 11/1/2021 začala výluka 4. traťové koleje odb. Tunel – žst. Radotín a 8. A 10. Staniční koleje v žst. Radotín – v rámci této výluky bude probíhat demontáž trakčního vedení a železničního svršku, následně bude probíhat rekonstrukce zárubních zdí
- Od 21/8/2020 – 12/3/2021 bude probíhat výluka lichého Radotína – v této výluce bude probíhat práce na železničním mostě, železničním spodku, svršku, protihlukových stěnách a trakčním vedení
- Od 12/3/2021 začne hlavní stavební postup 3b, bude vyloučena 2. a 4. staniční kolej v žst. Radotín a 2. traťová kolej v úseku odbočka Barrandov - Radotín - v rámci této výluky dojde k rekonstrukci celé sudé železniční skupiny, s ní spjaté realizace nástupiště Velká Chuchle a žst. Radotín, všechny mostní objekty, podchody, železniční spodek, svršek, PHS, trakční vedení, kabelizace, kanalizace, kabelovod, provizorní lávka atd.
- Od 5/3 - 7/3 proběhne odsun 1. traťové koleje v úseku Závodiště - Radotín
- Od 12/3 - 15/3 proběhne v Radotíně propojení výhybky č. 26 s 2. traťovou kolejí úseku Radotín - Dobřichovice
- Proběhne posun výhybky 33XS v areálu Českomoravského cementu
- Stavební práce na nové stabilní měnírně a technologickém objektu
- Demontáže stávajícího zabezpečovacího zařízení - 2. traťová kolej + 2., 4. a 6. staniční kolej v žst. Radotín
- Stavební práce ve výpravní budově - rekonstrukce 1. nadzemního a 1. podzemního podlaží
- Po celé stavbě probíhá náhradní výsadba a kácení mimolesní zeleně
- Stavba lávky pro pěší v žst. Radotín
- Práce na veřejném osvětlení a rozvodech nízkého napětí v žst. Radotín

Přehled plánovaných omezení pro měsíc březen 2021 + výhled:

Silniční omezení / uzavírky:

- 1/3/20-1/6/21 omezené parkování na parkovišti restaurace Rozmarýn
- 1/5/20-7/7/22 bude v Mezichuchelské naproti Hornbachu zřízen vjezd a výjezd do zařízení staveniště
- 1/6/20-31/12/21 bude v Mezichuchelské u „esíčka“ vjezd a výjezd na staveniště
- 21/8/20-12/3/21 bude zákaz zastavení na určených místech v Rymáni a v ulici Ke Zděři
- 31/7/20-30/4/22 uzavírka podchodu u restaurace Rozmarýn
- 11/1/21-8/9/21 – zrušení jednosměrky v ulici Nad Drahou
- 18/1/21-12/3/21 – uzavírka železničního přejezdu v ulici Na Betonce
- 1/3/21-31/3/21 – omezení na jeden pruh v ulici Podjezd
- 13/3/21-8/9/21 – nárazová uzavření cyklostezky v ulici Zbraslavská
- 13/3/21-24/3/21 – uzavírka Vrážské ulice v místě křížení s ulicí Prvomájová
- 13/3/21-19/5/22 – uzavírka tunýlku v ulici Prvomájová
- 27/3/21-29/3/21 – uzavírka přejezdu ve Velké Chuchli, pěší průchod možný
- 1/4/21-31/12/21 – uzavírka podjezdu pod tratí v ulici Podjezd (mimo cca 15/7-30/9)
- 1/4/21-31/12/21 – zprovoznění provizorního přejezdu v ulici Paroplavební x Zbraslavská (mimo cca 15/7-30/9)
- 9/8/21 – 8/9/21 – uzavírka přejezdu ve Velké Chuchli
- 1/7/21 – 15/8/21 – uzavírka přejezdu v ulici Na Betonce

Kolejová omezení / výluky provozu pro měsíc únor 2021:

- pro zastávku Velká Chuchle: od 5-7/3 bude vyloučena vnitřní kolej blíže řece
- pro zastávku Velká Chuchle: od 12/3 – 8/9 budou vyloučeny dvě koleje dále od řeky
- pro zastávku Radotín: od 12/3 – 8/9 budou vyloučeny koleje dále od řeky (v provozu pouze dvě nástupiště blíže výpravní budovy)
- pro zastávku Radotín: od 12-15/3 bude vyloučena kolej dále od řeky v úseku Radotín – Dobřichovice
- pro zastávku Velká Chuchle: od 21/3-1/4 budou probíhat noční zastavení celého provozu od 22:10 – 4:20
- pro zastávku Radotín: od 22-31/3 budou probíhat noční zastavení celého provozu od 23:20 – 4:20

Omezení v ŽST Praha Radotín v prostorech pro veřejnost:

- 21/8/20 – 12/3/21 nebudou provozována první dvě nástupiště blíže k řece, na vlaky se bude nastupovat pouze z ostrovního nástupiště, kde ústí podchod, a to na obou stranách nástupiště
- 13/3/21 – 8/9/21 pro železniční stanici Radotín nebude provozováno ostrovní nástupiště nejdále od řeky (to na které se dá dostat pomocí podchodu)

Omezení v zastávce Praha Velká Chuchle v prostorech pro veřejnost:

- 3/3/21 – 8/9/21 pro zastávku Velká Chuchle nebude provozováno nástupiště dále od řeky

DSC_4509
DSC_4513
DSC_4517
DSC_4519
DSC_4525
DSC_4531
DSC_4532
DSC_4535
DSC_4536
DSC_4539
DSC_4541
DSC_4543
DSC_4548
DSC_4551
DSC_4561
DSC_4565
DSC_4571
DSC_4576
DSC_4591
DSC_4607
DSC_4618
DSC_4645
DSC_4648
DSC_4659
DSC_4665
DSC_4681
DSC_4687
DSC_4700
DSC_4710
DSC_4723
DSC_4753
DSC_4798
DSC_4808
DSC_4841
DSC_4862
DSC_4864
DSC_4874
DSC_4878
DSC_4886
DSC_4908
DSC_4917
DSC_4922
DSC_4931
DSC_4937
DSC_5053
DSC_5055
DSC_5060
DSC_5065
DSC_5073
DSC_5086
DSC_5105
DSC_5111
DSC_5117
DSC_5121
DSC_5123
DSC_5130
DSC_5139
DSC_5141
DSC_5160