Přehled plánovaných prací pro měsíc únor 2020

V únoru 2020 budou probíhat práce na trakčním vedení, budou probíhat práce v prostoru trakční měnírny, budou realizovány přípojky pro provizorní reléové domku, proběhne demolice technologického objektu u přejezdu v ulici Na betonce a dále bude probíhat kácení mimolesní zeleně.

Přehled plánovaných omezení pro měsíc únor 2020

Silniční omezení / uzavírky

- 17/2–6/3 dojde k částečnému omezení v křižovatce Prvomájová x Na Betonce
- 9/3–9/12 bude uzavřen podjezd v ulici Karlická
- 9/3–20/3 bude probíhat zapanelování komunikace Zbraslavská, toto zapanelování bude zde do konce 2021
- 10/4 uzavírka podchodu u restaurace Rozmarýn, v současné době je uvažováno možné posunutí této uzavírky na pozdější termín
- 30/4–4/5 bude probíhat plánované omezení připojovacího pruhu na komunikaci Strakonická
- 7-11/5 bude uzavřena cyklostezka z Malé Chuchle na Smíchov pod Barrandovskými skálami, konkrétně Zbraslavská ulice

Kolejová omezení / výluky provozu

- pro zastávku Velká Chuchle: Radotín – Smíchov bude 8,9,29/2 v době 8:30–18:30 vyloučena vnitřní kolej blíže řeky
- pro zastávku Velká Chuchle: Smíchov – Radotín bude 15,16,22,23/2 v době 8:30–18:30 vyloučena kolej dále od řeky
- pro Radotín: ve dnech 10,11/2 bude v době 8:30–18:30 vyloučena kolej za ostrovním nástupištěm od výpravní budovy
- pro Radotín: ve dnech 5,6,7,12,13/2 bude v době 8:30–18:30 vyloučena druhá kolej od výpravní budovy

Omezení v ŽST Praha Radotín v prostorech pro veřejnost

- neobsazeno

Omezení v zastávce Praha Velká Chuchle v prostorech pro veřejnost

- neobsazeno

Zpráva o postupu prací ke stažení