Přehled plánovaných prací pro měsíc srpen 2022

- Od 18/7 do cca 27/1 bude probíhat výluka staničních kolejí v Radotíně blíže výpravní budovy, budou se realizovat s tím související dvě ostrovní nástupiště a zastřešení, dále kabelovod, kanalizace, železniční spodek, trakční vedení, podchody, most v ulici Prvomájová. Začátkem zimy dojde k definitivnímu uzavření přejezdu Na Betonce. V srpnu budou probíhat práce na kabelovodu, kanalizaci, základech zastřešení, železničním spodku.

- Práce na podchodu před výpravní budovou - budou probíhat práce na betonáži, armování a bednění jednotlivých dilatačních celků a začne realizace propojení podchodu od výpravní budovy do nového podchodu pod novým nástupištěm.

- Budou probíhat práce na výstroji technologií v technologickém objektu a ve výpravní budově a v trakční měnírně.

- Probíhají práce na kabelovodu u výpravní budovy a podél této strany, práce na základech přístřešků a kanalizaci, práce na výstavbě úhlové zdi v rámci nástupiště č.1 a realizace základů zastřešení v nástupišti č.2.

- Probíhají práce na protipovodňovém opatření, s tím související přeložka NN kabelu, osvětlení a kabelů CETIN. Dále zásyp a realizace chodníku podél protipovodňové stěny.

 

Přehled plánovaných omezení pro měsíc srpen 2022 + výhled:

Silniční omezení / uzavírky:

- 1/5/20-31/12/22 bude v Mezichuchelské naproti Hornbachu zřízen vjezd a výjezd do zařízení staveniště
- 13/3/21-Prosinec/22 uzavírka tunýlku v ulici Prvomájová, 8/9/21-8/8/22 možný průchod pěších
- do 31/8/22 – omezení Vrážské ulice (u Prvomájové) z důvodu realizace protipovodňového opatření
- Prosinec/leden 2022 – definitivní uzavírka přejezdu Na Betonce

Kolejová omezení / výluky provozu pro měsíc srpen 2022:

- nepřetržité – pro zastávku Radotín: 17/7/22 – 27/1/23 budou vyloučeny koleje a nástupiště blíže řece (první dvě koleje od výpravní budovy)
- nepřetržité – pro zastávku Radotín: 17/7/22 – 27/1/23 budou vyloučeny koleje a nástupiště blíže řece (první dvě koleje od výpravní budovy)
- nepřetržité – pro zastávku Radotín-Dobřichovice: 19/8/22 – 29/8/23 budou vyloučena kolej blíže řece mezi žst. Radotín – Dobřichovice
- denní – ve dnech 6-7/8, 13-14/8 a 20-21/8 budou probíhat denní výluky SK2 tj. koleje na ostrovním nástupiště blíže výpravní budově.

Omezení v ŽST Praha Radotín v prostorech pro veřejnost:

- 17/7/22 – 27/1/23 pro železniční stanici Radotín nebudou provozovány původní nástupiště blíže řece
- 2/4/22 – 12/22 – neprůchodná původní část podchodu u výpravní budovy (od výpravní budovy na ostrovní nástupiště)
- 2/4/22 – 12/22 – znovuotevření provizorní lávky pro pěší přes celé kolejiště + s přístupem na ostrovní nástupiště

MZO_2988
MZO_2989
MZO_2996
MZO_2999
MZO_3005
MZO_3007
MZO_3021
MZO_3024
MZO_3028
MZO_3036
MZO_3039
MZO_3058
MZO_3063
MZO_3069
MZO_3074
MZO_3084
MZO_3086
MZO_3088
MZO_3102
MZO_3115
MZO_3118
MZO_3121
MZO_3127
MZO_3171-Pano
MZO_3179-Pano
MZO_3193
MZO_3200
MZO_3204
MZO_3213
MZO_3217
MZO_3231