Přehled plánovaných prací pro měsíc září 2021

Práce ve výluce

- během září se bude dokončovat železniční svršek v celé úseku výluky, tedy od odbočky Barrandov – přejezd Velká Chuchle a přejezd Velká Chuchle – žst. Radotín včetně
- dále budou probíhat práce na dokončení nástupišť ve Velké Chuchli a v žst. Radotín – pokládka dlažby, podhledy, rozvody elektřiny, orientační systém atd.
- budou se dokončovat práce na trakčním vedení v celém úseku
- otevře se přejezd ve Velké Chuchli
- začne se zkoušet provizorní zabezpečovací zařízení
- 7/9 se překlopí výluka traťových a staničních kolejí, bude nově v provozu sudá kolejová skupina (dále od řeky) a začne se rekonstruovat lichá kolejová skupina (blíže řece)
- V rámci liché kolejové skupiny se do 10/6/2022 bude rekonstruovat celý traťový úsek až po zhlaví žst. Radotín tzn. Zhruba od křížení tratě s pražským okruhem po odbočku Barrandov u Barrandovských skal
- V rámci této výluky se zrekonstruuje kolejový svršek, trakční vedení, zabezpečovací zařízení, mostní objekty, podchod ve Velké Chuchli, přejezd ve Velké Chuchli, most v ulici Podjezd apod.

Práce na podchodech v Radotíně:

Podchod u výpravní budovy se dokončuje, již se realizuje výstup do ulice Prvomájová. Podchod u přejezdu Na Betonce je ve výstavbě, momentálně se pracuje na výstupových rampách – výstup do ulice Na Betonce, výstup do ulice Vrážská.

Stavební práce na novém technologickém objektu v Malé Chuchli, práce na výpravní budově v Radotíně a práce na trakční měnírně v Malé Chuchli, dále bude probíhat výstroj dopravní kanceláře, budou se zde umísťovat skříně pro zabezpečovací zařízení.

Výstavba opěrné zdi ve Velké Chuchli podél ulice Radotínská.

Přehled plánovaných omezení pro měsíc září 2021 + výhled

Silniční omezení / uzavírky

- 1/5/20-7/7/22 bude v Mezichuchelské naproti Hornbachu zřízen vjezd a výjezd do zařízení staveniště
- 1/6/20-30/6/22 bude v Mezichuchelské u „esíčka“ vjezd a výjezd na staveniště
- 31/7/20-30/4/22 uzavírka podchodu u restaurace Rozmarýn
- 11/1/21-8/9/21 zrušení jednosměrky v ulici Nad Drahou
- 17/5/21-8/9/21 omezení cyklostezky v ulici Zbraslavská – Cyklisto sesedni z kola – možná kolize se staveništní dopravou
- 13/3/21-12/22 uzavírka tunýlku v ulici Prvomájová, 8/9/21-15/7/22 možný průchod pěších
- 1/4/21-30/4/22 uzavírka podjezdu pod tratí v ulici Podjezd (mimo cca 15/7-30/9)
- 1/4/21-30/4/22 zprovoznění provizorního přejezdu v ulici Paroplavební x Zbraslavská (mimo cca 20/7-23/9)
- 10/7/21 – 28/2/22 – uzavření jednoho pruhu v ulici Radotínská blíže ke koleji v délce cca 250 m od autobusové zastávky Radotínská směrem na Radotín (k vjezdu do garáží)
- 6/8/21 – 5/9/21 – uzavírka přejezdu ve Velké Chuchli, přechod pro pěší bude až na výjimky umožněn
- 13/9/21 – 10/6/22 – omezení připojovacího pruhu na Strakonické za Barrandovským mostem směrem na Strakonice
- 1/9/21 – 30/9/21 – pěší koridor od obchodů k bus zastávce ve Vrážské ulici
- 20/9/21 – 23/9/21 – uzavírka přejezdu Velká Chuchle s možným průchodem pěších
- 1/10/21 – 30/10/21 – zábor chodníku v ulici Vrážská realizace kabelové přeložky PREDi
- 11/10/21 – 31/3/22 – nájezdy a výjezdy ze stavby v ulici Radotínská, lokální omezení dej přednost v jízdě protijedoucímu vozidlu
- 22/10/21 – 28/2/22 – zákaz stání Na Rymáni a Ke Zděři
- 1/5/22 – 10/6/22 – uzavírka přejezdu ve Velké Chuchli

Kolejová omezení / výluky provozu pro měsíc září 2021

- nepřetržité – pro zastávku Velká Chuchle: 12/3–7/9 budou vyloučeny dvě koleje dále od řeky
- nepřetržité – pro zastávku Radotín: 12/3–7/9 budou vyloučeny koleje dále od řeky (v provozu pouze dvě nástupiště blíže výpravní budovy)
- nepřetržité - 3/9–7/9 bude vyloučena kolej dále od řeky v úseku Radotín - Dobřichovice
- nepřetržité – pro zastávku Velká Chuchle: 8/9/21–10/6/22 budou vyloučeny dvě koleje blíže řece
- nepřetržité – pro zastávku Radotín: 8/9/21–10/6/22 budou vyloučeny koleje blíže řece (v provozu pouze nové ostrovní nástupiště a provizorní nástupiště vně kolejiště ze strany ulice Prvomájová, tj. naproti výpravní budově)
- noční – budou probíhat zastavené provozy a to od 11/12–19/20 a dále 29/30 a 30/1
- ve dne 8/9 v čase 7:30 – 17:30 bude jednokolejný provoz v úseku Smíchov – odbočka Barrandov

Omezení v ŽST Praha Radotín v prostorech pro veřejnost

- 8/9/21–10/6/22 pro železniční stanice Radotín nebudou provozovány původní nástupiště blíže řece
- 13/3/21 – 12/2022 – neprůchodný podchod přes celé kolejiště – pro přechod kolejiště použijte provizorní lávku

Omezení v zastávce Praha Velká Chuchle v prostorech pro veřejnost

- 13/3/21 – 7/9/21 pro zastávku Velká Chuchle nebude provozováno nástupiště dále od řeky
- 8/9/21 – 14/10/21 pro zastávku Velká Chuchle nebude provozováno žádné nástupiště
- 15/10/21 – 02/22 pro zastávku Velká Chuchle bude provozováno pouze provizorní nástupiště s příchodem od autobusové zastávky Radotínská

DSC_7574
DSC_7578
DSC_7579
DSC_7589
DSC_7591
DSC_7595
DSC_7615
DSC_7628
DSC_7635
DSC_7643
DSC_7657
DSC_7658
DSC_7673
DSC_7684
DSC_7696
DSC_7700
DSC_7706
DSC_7722
DSC_7733
DSC_7737
DSC_7745
DSC_7761
DSC_7779
DSC_7781
DSC_7822
DSC_7844
DSC_7846
DSC_7851
DSC_7859
DSC_7864
DSC_7870
DSC_7876
DSC_7882
DSC_7888
DSC_7890
DSC_7894
DSC_7903
DSC_7908