Přehled plánovaných prací pro měsíc srpen 2020

V srpnu 2020 proběhnou na stavbě tyto práce:

1. Práce na trakčních základech, podpěrách a branách, elektrických děleních a elektrickém vedení
2. Přípravné práce v rámci žst. Radotín na provizorním zabezpečovací zařízení a aktivace staničního provizorního zabezpečovacího zařízení a na sdělovacích zařízeních v úseku žst. Radotín
3. Práce u stabilní a převozné trakční měnírny - práce na uzemnění
4. Přeložky sítí, které jsou v kolizi - PREDi, CETIN, ČD Telematika atd.,
5. Úklid, frézování a začištění ploch po kácení
6. Od 16/7 - 19/8 proběhne výluka na odsun TK1 ve Velké Chuchli - v této výluce budou probíhat práce na železničním spodku, svršku a trakčním vedení
7. Od 21/8 - 20/10 proběhne výluka TK2 Smíchov - Barrandov - v této výluce bude probíhat práce na železničním spodku, svršku a trakčním vedení a železničním mostě
8. Od 21/8/2020 - 19/3/2021 bude probíhat výluka liché železniční skupiny žst. Radotína - v této výluce bude probíhat práce na železničním mostě, komunikaci pod mostem, inženýrských sítí, železničním spodku, svršku, PHS, trakčním vedení
9. Probíhá výluka TK2 Radotín a s ní související práce na mostě a zárubní zdi, tato výluka bude ukončena 21/8/2020
10. Stavební práce ve výpravní budově v Radotíně a vymísťování technologií a sdělovacích zařízeních
11. Demolice rampy u ČD skladu
12. Demontáž stávajících návěstních lávek

Přehled plánovaných omezení pro měsíc srpen 2020

Silniční omezení / uzavírky

- 9/3–9/12 bude uzavřen podjezd v ulici Karlická
- 1/3/20-1/6/21 omezené parkování na parkovišti restaurace Rozmarýn
- 1/5/20-7/7/22 bude v Mezichuchelské naproti Hornbachu zřízen vjezd a výjezd do zařízení staveniště
- 1/6/20-31/12/21 bude v Mezichuchelské u „esíčka“ vjezd a výjezd na staveniště
- 21/8/20-19/3/21 bude zákaz zastavení na určených místech v Rymáni a v ulici Ke Zděři
- 13/7/20-10/8/20 bude omezen chodník u staré budovy skladu ČD v Radotíně (před autobusovou zastávkou směrem od výpravní budovy)+zábor chodníku u Bustan kebabu + zábor chodníku od autobusové zastávky k přejezdu v ulici Na Betonce
- 20/7-8/8 bude zjednosměrněn přejezd ve Velké Chuchli směr ze Slivence do Chuchle a směr od Malé Chuchle do ulice Dostihová
- 9/8-18/8 bude probíhat zábor určitých chodníků u přejezdu ve Velké Chuchli, obchozí trasa řešena v rámci dopravně inženýrského opatření
- 31/7/20-30/4/22 uzavírka podchodu u restaurace Rozmarýn
- 22/8-20/10 bude uzavřena cyklostezka Zbraslavská (pod skalami), uzavírka bude kompletní, tedy pro motorová vozidla, cyklisty i pěší
- 19/8-23/8 proběhne uzavírka železničního přejezdu v Radotíně mezi ulicemi Karlická a Radotínská (přejezd směrem na Černošice)
- 21/1-24/8 nebudou fungovat výstražníky (zabezpečovací zařízení) na přejezdu v Radotíně, bude zde opatření obecné povahy, tj. dopravní značky STOP, dej přednost v jízdě, upozornění o nefunkčnosti zabezpečovacího zařízení
- 29/30/srpna v noci bude uzavřena část ulice Radotínská
- 30/31/srpna v noci bude uzavřena část ulice Vrážská
- 9/12/20–18/1/21 – uzavírka Vrážské ulice v místě tunýlku a uzavírka Prvomájové v místě tunýlku
- 18/1/21–19/3/21 – uzavírka železničního přejezdu v ulici Na Betonce
- 25/1/21-7/3/21 – uzavření Vrážské v místě ostrůvku (termínálu MHD)

Kolejová omezení / výluky provozu pro měsíc srpen 2020

- v úseku Radotín – Dobřichovice bude vyloučena kolej dále od řeky ve dnech 12,15,16,21/8
- pro Radotín: dne 21/8 budou vyloučeny koleje od ostrovního nástupiště dále od výpravní budovy
- pro zastávku Velká Chuchle: v noci 11/12, 12/13 srpna budou vyločeny vnitřní koleje
- pro zastávku Velká Chuchle: dne 23/8 bude vyloučena kolej dále od řeky v úseku od Barrandovských skal – Radotín
- pro Radotín a zastávku Velká Chuchle: v noci 29/30, 30/31 srpna budou vyloučeny všechny koleje v úseku Radotín – Smíchov
- pro zastávku Velká Chuchle: v noci 31/8 / 1/9 budou vyloučeny všechny koleje v úseku od Barrandovských skal do Smíchova
- pro zastávku Velká Chuchle: v úseku Barrandov-Radotín bude od 16/7-19/8 vyloučena vnitřní kolej blíže k řece
- pro zastávku Velká Chuchle: od 3/8-19/8 budou vyloučeny koleje a nástupiště blíže k řece, budou zde probíhat práce
- pro zastávku Velká Chuchle: od 21/8-20/10 bude vyloučena kolej dále od řeky v úseku od Barrandovských skal do Smíchova
- pro Radotín: od 21/8/20 do 19/3/21 budou vyloučeny dvě koleje blíže výpravní budovy a dále kolej blíže k řece směrem na Dobřichovice, až k podchodu U starého stadionu
- pro Radotín: od 14/4 do 21/8 bude směrem na Dobřichovice pouze přes most Karlická vyloučena kolej dále od řeky
- pro Radotín: od 14/4 do 21/8 bude vyloučena kolej před ostrovním nástupištěm směrem od výpravní budovy, další vzdálenější pak budou neprůjezdné směrem na Dobřichovice

Omezení v ŽST Praha Radotín v prostorech pro veřejnost

- 21/8/20 – 19/3/21 nebudou provozována první dvě nástupiště blíže k řece, na vlaky se bude nastupovat pouze z ostrovního nástupiště, kde ústí podchod, a to na obou stranách nástupiště

Omezení v zastávce Praha Velká Chuchle v prostorech pro veřejnost
- 3/8 – 19/8 nebude provozováno nástupiště blíže k řece

DSC_7044
DSC_7046
DSC_7047
DSC_7053
DSC_7056
DSC_7070
DSC_7076-Pano
DSC_7084
DSC_7092
DSC_7094
DSC_7096
DSC_7105
DSC_7107
DSC_7108
DSC_7113
DSC_7124
DSC_7140
DSC_7142
DSC_7144
DSC_7152
DSC_7186
DSC_7195
DSC_7196
DSC_7200
DSC_7208
DSC_7214
DSC_7216
DSC_7218
DSC_7227
DSC_7231
DSC_7240
DSC_7245
DSC_7250
DSC_7255
DSC_7265
DSC_7266
DSC_7273
DSC_7276
DSC_7280
DSC_7282
DSC_7289
DSC_7294
DSC_7300
DSC_7305
DSC_7307
DSC_7309
DSC_7317
DSC_7320

Zpráva o postupu prací ke stažení