Přehled plánovaných prací pro měsíc listopad 2022

- Od 18/7 do cca 26/1 bude probíhat výluka staničních kolejí v Radotíně blíže výpravní budovy, budou se realizovat s tím související dvě ostrovní nástupiště a zastřešení, dále kabelovod, kanalizace, železniční spodek a svršek, trakční vedení, podchody ve stanici, most v ulici Prvomájová. V zimě dojde k definitivnímu uzavření přejezdu Na Betonce. V listopadu budou v rámci výluky probíhat práce na realizaci nástupišť u dvou nejbližších kolejí k silnici – v současné době rekonstruovaných, dále propojení kabelovodních šachet multikanály, vedení kanalizace v nástupišti, zásypy nástupiště, případně odláždění nástupiště, práce na železničním spodku v místě dokončovaného mostu přes ulici Prvomájová, dále budou probíhat práce na montáži zastřešení nad nástupišti č.1 a č.2. Práce na tahání definitivní kabelizace zabezpečovacího zařízení a kabelech silnoproudu. Práce na výstroji technologií v technologickém objektu a v trakční měnírně v Malé Chuchli.

Přehled plánovaných omezení pro měsíc listopad 2022 + výhled

Silniční omezení / uzavírky

- 1/5/20-31/05/23 bude v Mezichuchelské naproti Hornbachu zřízen vjezd a výjezd do zařízení staveniště
- 3/11-17/11/22 omezení jednoho jízdního pruhu naproti Závodišti na ulici Radotínská v délce 50 metrů – Dej přednost protijedoucímu vozidlu
- 13/3/21-12/12/22 uzavírka tunýlku v ulici Prvomájová
- 7/11-12/11 – omezení jednoho jízdního pruhu v ulici Vrážská – dej přednost protijedoucímu vozidlu
- 28/11-12/12 - omezení jednoho jízdního pruhu v ulici Vrážská – dej přednost protijedoucímu vozidlu
- 3-4/12 - uzavírka přejezdu Na Betonce
- 8/12, 18:00 – definitivní uzavírka přejezdu Na Betonce
- 30/11-5/12 – nemožnost příjezdu do slepé Prvomájové – asfaltování vozovky vně a pod mostem v ulici Prvomájová

 Kolejová omezení / výluky provozu pro měsíc listopad 2022

- nepřetžité – pro zastávku Radotín: 17/7/22 – 26/1/23 budou vyloučeny koleje a nástupiště blíže řece (první dvě koleje od výpravní budovy)
- nepřetžité – pro úsek Smíchov – Radotín: 16/11-21/11 budou vyloučeny koleje dále od řeky
- noční – v nocích z 21/22, 22/23 a 23/24 bude od 23:20-4:20 zastavený provoz

Omezení v ŽST Praha Radotín v prostorech pro veřejnost

- 17/7/22 – 26/1/23 pro železniční stanici Radotín nebudou provozovány původní nástupiště blíže řece
- 2/4/22 – 20/12/22 – neprůchodná původní část podchodu u výpravní budovy (od výpravní budovy na ostrovní nástupiště)
- 2/4/22 – 20/12/22 – znovuotevření provizorní lávky pro pěší přes celé kolejiště + s přístupem na ostrovní nástupiště

Omezení v železniční zastávce Praha Velká Chuchle v prostorech pro veřejnost

- 16/11-21/11 pro železniční zastávku Velká Chuchle nebude provozováno nástupiště č. 2 (dále od silnice, blíže k lesu)

MZO_0884
MZO_0888
MZO_0890
MZO_0893
MZO_0894
MZO_0897
MZO_0901
MZO_0908
MZO_0911
MZO_0922
MZO_0928
MZO_0931
MZO_0934
MZO_0949
MZO_0954
MZO_0959
MZO_0966
MZO_0968
MZO_0969
MZO_0985
MZO_0997
MZO_1058
MZO_1066
MZO_1067
MZO_1070
MZO_1072
MZO_1075
MZO_1099
MZO_1108-Pano
MZO_1126
MZO_1132
MZO_1135
MZO_1150
MZO_1159
MZO_1195
MZO_1219
MZO_1228
MZO_1237
MZO_1243
MZO_1252
MZO_1269
MZO_1274