Přehled plánovaných prací pro měsíc listopad 2021

- Budou probíhat práce na dokončení nástupišť ve Velké Chuchli a v žst. Radotín – pokládka dlažby, podhledy, rozvody elektřiny, orientační systém atd.
- Proběhne v nočních výlukách broušení výhybek
- 7/9 se překlopila výluka traťových a staničních kolejí, nově je v provozu sudá kolejová skupina (dále od řeky) a začne se rekonstruovat lichá kolejová skupina (blíže řece)
- V rámci liché kolejové skupiny se do 10/6/2022 bude rekonstruovat celý traťový úsek až po zhlaví žst. Radotín tzn. zhruba od odbočky Barrandov u Barrandovských skal po zaústění vlečky Zítek pod Pražským okruhem v Radotíně – v rámci těchto prací se budou rekonstruovat mostní objekty, propustky, železniční spodek, svršek, trakční vedení a zabezpečovací zařízení
- Práce na podchodech v Radotíně: Podchod u přejezdu Na betonce je z části již hotov, budou se zde dělat dokončovací práce a práce na oplocení a kabelovodu; podchod u výpravní budovy se momentálně dokončuje a pracuje se na jeho zprovoznění, realizují se výtahy a obklady
- Stavební práce na novém technologickém objektu v Malé Chuchli, práce na výpravní budově v Radotíně a práce na trakční měnírně v Malé Chuchli
- Výstavba opěrné zdi ve Velké Chuchli podél ulice Radotínská společně s propojením podchodu

Přehled plánovaných omezení pro měsíc listopad 2021 + výhled

Silniční omezení / uzavírky:

- 1/5/20-31/12/22 bude v Mezichuchelské naproti Hornbachu zřízen vjezd a výjezd do zařízení staveniště
- 1/6/20-30/6/22 bude v Mezichuchelské u „esíčka“ vjezd a výjezd na staveniště
- 31/7/20-30/4/22 uzavírka podchodu u restaurace Rozmarýn
- 13/3/21-12/22 uzavírka tunýlku v ulici Prvomájová, 8/9/21-15/7/22 možný průchod pěších
- 22/9/21-30/4/22 uzavírka podjezdu pod tratí v ulici Podjezd
- 22/9/21-30/4/22 zprovoznění provizorního přejezdu v ulici Paroplavební x Zbraslavská
- 10/7/21 – 28/2/22 – uzavření jednoho pruhu v ulici Radotínská blíže ke koleji v délce cca 250 m od autobusové zastávky Radotínská směrem na Radotín (k vjezdu do garáží)
- 13/9/21 – 10/6/22 – omezení připojovacího pruhu na Strakonické za Barrandovským mostem směrem na Strakonice
- 1/9/21 – 31/10/21 – pěší koridor od obchodů k bus zastávce ve Vrážské ulici
- 1/10/21 – 30/11/21 – zábor chodníku v ulici Vrážská, realizace kabelové přeložky PREDi
- 11/10/21 – 31/3/22 – nájezdy a výjezdy ze stavby v ulici Radotínská / Vrážská, lokální omezení Dej přednost v jízdě protijedoucímu vozidlu
- 22/10/21 – 15/3/22 – zákaz stání Na Rymáni a Ke Zděři
- 1/5/22 – 10/6/22 – uzavírka přejezdu ve Velké Chuchli

Kolejová omezení / výluky provozu pro měsíc říjen 2021:

- nepřetržité – pro zastávku Velká Chuchle: 8/9/21–10/6/22 budou vyloučeny dvě koleje blíže řece
- nepřetržité – pro zastávku Radotín: 8/9/21–10/6/22 budou vyloučeny koleje blíže řece (v provozu pouze nové ostrovní nástupiště a provizorní nástupiště vně kolejiště ze strany ulice Prvomájová, tj. naproti výpravní budově)
- noční – bude probíhat zastavení provozu, a to v noci z 23. na 24. listopadu

Omezení v ŽST Praha Radotín v prostorech pro veřejnost:

- 8/9/21–10/6/22 pro železniční stanice Radotín nebudou provozovány původní nástupiště blíže řece
- 13/3/21 – 12/22 – neprůchodný podchod přes celé kolejiště – pro přechod kolejiště použijte provizorní lávku

Omezení v zastávce Praha Velká Chuchle v prostorech pro veřejnost:

- 15/10/21 – 02/22 pro zastávku Velká Chuchle bude provozováno pouze provizorní nástupiště s příchodem od autobusové zastávky Radotínská
- 03/22 – 10/06/22 pro zastávku Velká Chuchle bude provozováno nové nástupiště (u skály) s příchodem průchodem novým podchodem

NIK_8594
NIK_8607
NIK_8612
NIK_8632
NIK_8658
NIK_8661
NIK_8673
NIK_8686
NIK_8695
NIK_8697
NIK_8745
NIK_9401
NIK_9404
NIK_9408
NIK_9426
NIK_9437
NIK_9455
NIK_9462
NIK_9473
NIK_9483
NIK_9484
NIK_9498
NIK_9507
NIK_9518
NIK_9525
NIK_9527
NIK_9529
NIK_9542
NIK_9544
NIK_9550
NIK_9554
NIK_9559
NIK_9570
NIK_9585