Optimalizace trati Praha Smíchov (mimo) - Černošice (mimo)
„Společnost Černošice“, založená smlouvou o sdružení společnostmi EUROVIA CS, a.s., STRABAG Rail a.s., Elektrizace železnic Praha a.s. a GJW Praha spol. s r.o. jako zhotovitel stavby „Optimalizace trati Praha Smíchov (mimo) - Černošice (mimo)“, plánuje pro příští měsíc provedení následujících prací v rámci stavby, při jejichž realizaci budou nutná níže uvedená omezení.

Přehled plánovaných prací pro měsíc leden 2023

- Od 18/7 do cca 26/1 bude probíhat výluka staničních kolejí v Radotíně blíže výpravní budovy, budou se realizovat s tím související dvě ostrovní nástupiště a zastřešení, dále kabelovod, kanalizace, železniční spodek a svršek, trakční vedení, podchody ve stanici, most v ulici Prvomájová. V zimě došlo k definitivnímu uzavření přejezdu Na Betonce. V lednu budou v rámci výluky probíhat práce zejména na montáži trakčního vedení a výstroji a zkoušení definitivního zabezpečovacího zařízení.

Přehled plánovaných omezení pro měsíc leden 2023 + výhled

Silniční omezení / uzavírky

- 1/5/20-31/05/23 bude v Mezichuchelské naproti Hornbachu zřízen vjezd a výjezd do zařízení staveniště
- 26/1-1/2/2023 – uzavření přejezdu ve Velké Chuchli i pro pěší – důvod: aktivace definitivního zabezpečovacího zařízení
- 8/2-14/2/2023 – omezení přejezdu v ulici Karlická – směr Černošice – důvod aktivace definitivního zabezpečovacího zařízení

Kolejová omezení / výluky provozu pro měsíc prosinec 2022

- nepřetržité – pro zastávku Radotín: 17/7/22 – 26/1/23 budou vyloučeny koleje a nástupiště blíže řece (první dvě koleje od výpravní budovy)
- nepřetržitě – od 13/1 do 26/1 budou v úseku Závodiště – Radotín vyloučeny koleje blíže řece

Omezení v ŽST Praha Radotín v prostorech pro veřejnost

- /7/22 – 26/1/23 pro železniční stanici Radotín nebudou provozovány původní nástupiště blíže řece

Omezení v železniční zastávce Praha Velká Chuchle v prostorech pro veřejnost

- 13/1-26/1 - bude vyloučen provoz na nástupišti blíže řece

MZO_6479
MZO_6485
MZO_6493
MZO_6497
MZO_6505
MZO_6507
MZO_6512
MZO_6530
MZO_6542
MZO_6554
MZO_6574
MZO_6584
MZO_6591
MZO_6600
MZO_6603
MZO_6609
MZO_6612
MZO_6624
MZO_6628
MZO_6644
MZO_6647
MZO_6657
MZO_6660
MZO_6665
MZO_6668
MZO_6671
MZO_6675
MZO_6677
MZO_6683
MZO_6685
MZO_6686
MZO_6691
MZO_6695
MZO_6720
MZO_6730-Pano
MZO_6750
MZO_6755
MZO_6794
MZO_6817
MZO_6826

Foto Martin Zoubek