V lednu 2020 proběhnou na stavbě tyto práce:

1. Práce na trakčním vedení – betonáž a demolice trakčních základů, montáž a demontáž trakčního vedení
2. Práce na kanalizaci v žst. Radotín
3. Od 11/1/2021 začne výluka 4. traťové koleje odb.Tunel - žst. Radotín a 8. a 10. staniční koleje v žst. Radotín - v rámci této výluky bude probíhat demontíž trakčního vedení a železničního svršku, následně bude probíhat rekonstrukce zárubních zdí
4. Od 21/8/2020 - 12/3/2021 bude probíhat výluka lichého Radotína - v této výluce bude probíhat práce na železničním mostě, železničním spodku, svršku, protihlukových stěnách a trakčním vedení
5. Stavební práce na nové stabilní měnírně a technologickém objektu
6. Demontáže stávajícího zabezpečovacího zařízení - 4. traťová kolej + 8. a 10. staniční kolej v žst. Radotín
7. Přeložka vodovodního a plynovodního potrubí v ulici Vrážská x Prvomájová
8. Po celé stavbě probíhá náhradní výsadba a kácení mimolesní zeleně
9. Výstavba kabelovodu v žst. Radotín
10. Stavební práce ve výpravní budově – rekonstrukce 1. nadzemního a 1. podzemního podlaží

Přehled plánovaných omezení pro měsíc leden 2021 + výhled

Silniční omezení / uzavírky

- 1/3/20-1/6/21 omezené parkování na parkovišti restaurace Rozmarýn
- 1/5/20-7/7/22 bude v Mezichuchelské naproti Hornbachu zřízen vjezd a výjezd do zařízení staveniště
- 1/6/20-31/12/21 bude v Mezichuchelské u „esíčka“ vjezd a výjezd na staveniště
- 21/8/20-12/3/21 bude zákaz zastavení na určených místech v Rymáni a v ulici Ke Zděři
- 31/7/20-30/4/22 uzavírka podchodu u restaurace Rozmarýn
- 10/12/20–17/1/21 – uzavírka Vrážské ulice v místě tunýlku a uzavírka Prvomájové v místě tunýlku
- 11/1/21-8/9/21 – zrušení jednosměrky v ulici Nad Drahou
- 11/1/2021 – uzavírka přejezdu ve Velké Chuchli od 8:00 – 17:30
- 18/1/2021 – uzavírka přejezdu ve Velké Chuchli od 10:00 – 16:00
- 18/1/21–12/3/21 – uzavírka železničního přejezdu v ulici Na Betonce
- 18/1/21-25/1/21 – omezení na jeden pruh v ulici Vrážská v místě MHD terminálu
- 13/3/21-19/5/22 – uzavírka tunýlku v ulici Prvomájová
- 27/3/21-29/3/21 – uzavírka přejezdu ve Velké Chuchli
- 1/4/21-31/12/21 - uzavírka podjezdu pod tratí v ulici Podjezd
- 1/4/21-31/12/21 – zprovoznění provizorního přejezdu v ulici Paroplavební x Zbraslavská
- 9/8/21 – 8/9/21 – uzavírka přejezdu ve Velké Chuchli
- 1/7/21 – 15/8/21 – uzavírka přejezdu v ulici Na Betonce

Kolejová omezení / výluky provozu pro měsíc leden 2021

- pro zastávku Velká Chuchle: od 11/1-8/9 bude vyloučena vnější kolej dále od řeky v úseku přejezd Velká Chuchle - Radotín
- v nocích od 12/13 – 15/16 budou probíhat noční výluky všech kolejí v úseku Barrandov – Radotín
- v nocích od 18/19 – 27/28 budou probíhat noční výluky vnitřní koleje dále od řeky
- ve dnech od 21-24/1 budou probíhat denní výluky vnitřní koleje dále od řeky v úseku Barrandov – Radotín

Omezení v ŽST Praha Radotín v prostorech pro veřejnost

- 21/8/20 – 12/3/21 nebudou provozována první dvě nástupiště blíže k řece, na vlaky se bude nastupovat pouze z ostrovního nástupiště, kde ústí podchod, a to na obou stranách nástupiště

Omezení v zastávce Praha Velká Chuchle v prostorech pro veřejnost

- neobsazeno

DSC_1133
DSC_1134
DSC_1137
DSC_1145
DSC_1146
DSC_1150
DSC_1155
DSC_1158
DSC_1179
DSC_1194-Pano
DSC_1203
DSC_1220
DSC_1238
DSC_1240
DSC_1244
DSC_1253
DSC_1256
DSC_1264
DSC_1267
DSC_1301
DSC_1316
DSC_1332
DSC_1347
DSC_1369
DSC_1395
DSC_1400
DSC_1409
DSC_1411
DSC_1414
DSC_1445
DSC_1453
DSC_1455
DSC_1458
DSC_1470
DSC_1471
DSC_1473
DSC_1484
DSC_1486
DSC_1493
DSC_1505
DSC_1507
DSC_1514
DSC_1523
DSC_1525
DSC_1528
DSC_1533
DSC_1539
DSC_1543
DSC_1554
DSC_1567
DSC_1584
DSC_1593
DSC_1605
DSC_1606