Přehled plánovaných prací pro měsíc listopad 2020

V listopadu 2020 proběhnou na stavbě tyto práce:

Probíhají dvě výluky a dané práce s nimi spojené.

Pro výluku traťové koleje ze Smíchova pod Barrandovské skály jde hlavně o realizaci spodní stavby traťové koleje, s tím spojené těžení a zlepšení zeminy, dále v této výluce probíhají práce na mostě přes cyklostezku Zbraslavskou, zde se jedná o zlepšení únosnosti přechodových oblastí mostu, sanaci konstrukce a realizaci nové hydroizolace na mostě, následně budou probíhat práce na železničním svršku, tedy sypání štěrkového lože a pokládka nové koleje, poté regulace trakčního vedení a následné uvedení tratě do provozu.

Druhá výluka se týká Radotínských staničních a traťové koleje blíže řece směrem na Černošice. Zde se jedná hlavně o rekonstrukci druhé části mostu nad silnicí Karlická, dále se zde bude realizovat spodní stavba kolejí a následně realizace protihlukových stěn v ulici Ke Zděři. Bude se rekonstruovat rovněž vozovka pod mostním objektem.

- Práce na trakčních základech, podpěrách a branách a elektrickém vedení
- Práce u stabilní a převozné trakční měnírny - zprovoznění druhé převozné trakční měnírny
- Přeložky sítí, které jsou v kolizi - PREDi, CETIN, ČD Telematika atd. - pod mostem 10,113
- Stavební práce ve výpravní budově - rekonstrukce 1. podzemního a 1. nadzemního podlaží
- Stavební práce na nové stabilní měnírně a technologickém objektu
- Definitivní kabelizace zabezpečovacího zařízení Smíchov - Odb. Barrandov
- Komunikace pod mostem v ulici Karlická – Náměstí Osvoboditelů
- Po celé stavbě probíhá náhradní výsadba v místech nedotčených rekonstrukcí železnice

Přehled plánovaných omezení pro měsíc listopad 2020

Silniční omezení / uzavírky:

- 9/3–9/12 bude uzavřen podjezd mezi Horymírovým náměstím a náměstím Osvoboditelů
- 1/3/20-1/6/21 omezené parkování na parkovišti restaurace Rozmarýn
- 1/5/20-7/7/22 bude v Mezichuchelské naproti Hornbachu zřízen vjezd a výjezd do zařízení staveniště
- 1/6/20-31/12/21 bude v Mezichuchelské u „esíčka“ vjezd a výjezd na staveniště
- 21/8/20-19/3/21 bude zákaz zastavení na určených místech v Rymáni a v ulici Ke Zděři
- 31/7/20-30/4/22 uzavírka podchodu u restaurace Rozmarýn
- 2/11/20-4/12/20 omezení na Barrandovském mostě směrem na Plzeň – zábor jednoho jízdního pruhu ze dvou
- 9/11 – 22/11 omezení v ulici Podjezd - zábor poloviny komunikace
- 10/12/20–17/1/21 – uzavírka Vrážské ulice v místě tunýlku a uzavírka Prvomájové v místě tunýlku
- 18/1/21–12/3/21 – uzavírka železničního přejezdu v ulici Na Betonce
- 18/1/21-12/3/21 – uzavření Vrážské v místě ostrůvku (termínálu MHD)
- kolejová omezení / výluky provozu pro měsíc listopad 2020
- pro zastávku Velká Chuchle: od 21/8-27/10 bude vyloučena vnitřní kolej dále od řeky v důsledku prací v úseku od Barrandovských skal – Smíchov
- pro zastávku Velká Chuchle: od 27/10-18/12 bude vyloučena vnitřní kolej blíže k řece v důsledku prací v úseku od Barrandovských skal – Smíchov
- v nocích od 7/8 – 14/15 budou probíhat noční výluky všech kolejí od 23:20 – 4:20
- pro zastávku Velká Chuchle: ve dnech 14; 15; 17; 21; 22 od 7:30 – 19:30 bude v úseku Barrandov – Radotín vyloučena vnitřní kolej dále od řeky
- pro zastávku Velká Chuchle: ve dnech 16; 18; 19; 20 od 8:30 – 15:30 bude v úseku Barrandov – Radotín vyloučena vnitřní kolej dále od řeky
- omezení v ŽST Praha Radotín v prostorech pro veřejnost
- 21/8/20 – 19/3/21 nebudou provozována první dvě nástupiště blíže k řece, na vlaky se bude nastupovat pouze z ostrovního nástupiště, kde ústí podchod, a to na obou stranách nástupiště

Omezení v zastávce Praha Velká Chuchle v prostorech pro veřejnost:

- Neobsazeno

Harmonogram ke stažení »