Optimalizace trati Praha Smíchov (mimo) - Černošice (mimo)
„Společnost Černošice“, založená smlouvou o sdružení společnostmi EUROVIA CS, a.s., STRABAG Rail a.s., Elektrizace železnic Praha a.s. a GJW Praha spol. s r.o. jako zhotovitel stavby „Optimalizace trati Praha Smíchov (mimo) - Černošice (mimo)“,

plánuje pro příští měsíc provedení následujících prací v rámci stavby, při jejichž realizaci budou nutná níže uvedená omezení.

Přehled plánovaných prací pro měsíc prosinec 2022

Od 18/7 do cca 26/1 bude probíhat výluka staničních kolejí v Radotíně blíže výpravní budovy, budou se realizovat s tím související dvě ostrovní nástupiště
a zastřešení, dále kabelovod, kanalizace, železniční spodek a svršek, trakční vedení, podchody ve stanici, most v ulici Prvomájová.

8. 12. v 18:00 dojde k definitivnímu uzavření přejezdu Na Betonce.

V prosinci budou v rámci výluky probíhat práce zejména na pokládce železničního svršku, dále na realizaci zastřešení na nástupištích, dále pokládka
dlažby na nástupištích, bude probíhat tahání kabelizace zabezpečovacího zařízení, sdělovacího zařízení a silnoproudu. V rámci podchodů budou probíhat
dokončovací práce na obkladech a dlažbě.

Dne 2/12 bude otevřen podchod u přejezdu Na Betonce, podjezd v ulici Prvomájová bude zprovozněn 12/12, podchod před výpravní budovou bude
z části otevřen od 20/12. Dále probíhají práce na výstroji technologií zabezpečovacího zařízení a práce na technologiích v trakční měnírně.

Přehled plánovaných omezení pro měsíc prosinec 2022 + výhled

Silniční omezení / uzavírky:

- 1/5/20-31/05/23 bude v Mezichuchelské naproti Hornbachu zřízen vjezd a výjezd do zařízení staveniště
- 13/3/21-12/12/22 uzavírka tunýlku v ulici Prvomájová
- 1/12-12/12 - omezení jednoho jízdního pruhu v ulici Vrážská – dej přednost protijedoucímu vozidlu
- 1/12-12/12 – uzavírka slepé Prvomájové
- 03-04/12 – uzavírka přejezdu Na betonce – montáž železničního svršku
-  8/12 od 18:00 – definitivní uzavírka přejezdu Na betonce
-  26/1-1/2/2023 – uzavření přejezdu ve Velké Chuchli i pro pěší – důvod: aktivace definitivního zabezpečovacího zařízení

Kolejová omezení / výluky provozu pro měsíc prosinec 2022:

- nepřetržité – pro zastávku Radotín: 17/7/22 – 26/1/23 budou vyloučeny koleje a nástupiště blíže řece (první dvě koleje od výpravní budovy)
- nepřetržité – pro žst. Radotín – kolej u ostrovního nástupiště blíže výpravní budovy bude vyloučena od 28/11–17/12
- noční – v nocích z 8/9 a 9/10 prosínce bude od 23:20-4:20 zastavený provoz
- denní – 3-6/12 budou v denních výlukách vyloučeny v úseku Závodiště – Radotín dvě koleje blíže řece

Omezení v ŽST Praha Radotín v prostorech pro veřejnost:

- 17/7/22 – 26/1/23 pro železniční stanici Radotín nebudou provozovány původní nástupiště blíže řece
- 2/4/22 – 20/12/22 – neprůchodná původní část podchodu u výpravní budovy (od výpravní budovy na ostrovní nástupiště)
- 2/4/22 – 20/12/22 – znovuotevření provizorní lávky pro pěší přes celé kolejiště + s přístupem na ostrovní nástupiště
- 28/11-17/12 pro železniční stanici Radotín – ostrovní nástupiště bude fungovat pouze ze strany dále od výpravní budovy, dále bude v této době fungovat provizorní nástupiště na druhé straně kolejiště (blíže ulici Prvomájová)
- 8/12 – definitivní uzavírka přejezdu Na betonce – možný průchod pěších přilehlým podchodem od 2/12

Omezení v železniční zastávce Praha Velká Chuchle v prostorech pro veřejnost:

- 3/12-6/12 pro železniční zastávku Velká Chuchle nebude provozováno nástupiště č. 1 (blíže k silnici)

MZO_4193
MZO_4197
MZO_4202
MZO_4214
MZO_4216
MZO_4220
MZO_4222
MZO_4228
MZO_4244
MZO_4250
MZO_4253
MZO_4258
MZO_4263
MZO_4268
MZO_4274
MZO_4280
MZO_4291
MZO_4295
MZO_4311
MZO_4348
MZO_4350
MZO_4353
MZO_4356
MZO_4364
MZO_4376
MZO_4405
MZO_4411
MZO_4453
MZO_4457
MZO_4486
MZO_4513-Pano
MZO_4543
MZO_4573-Pano
MZO_4585
MZO_4594
MZO_4604

Foto Martin Zoubek