Přehled plánovaných prací pro měsíc prosinec 2021

- 7/9 se překlopila výluka traťových a staničních kolejí a rekonstruují se traťové koleje 1 a 3 od km 3,4 - 9,3 (od Barrandovských skal po Radotín (mimo) a podchod v km 10,221 (u Pizzerie Rozmarýn). V rámci této výluky dojde k rekonstrukci mostů, propustků, podchodů, realizaci nového železničního spodku a svršku, práce na provizorním a definitivním zabezpečovacím zařízení, práce na novém trakčním vedení a nové protihlukové stěně. Lichá kolejová skupina se bude rekonstruovat do 10/6/2022.
- Práce na podchodech v Radotíně: Podchod u přejezdu Na betonce je z části již hotov, budou se zde dělat dokončovací práce a práce na oplocení a kabelovodu; podchod u výpravní budovy se momentálně dokončuje a pracuje se na jeho zprovoznění, realizují se výtahy a obklady.
- Stavební práce na novém technologickém objektu v Malé Chuchli, práce na výpravní budově v Radotíně a práce na trakční měnírně v Malé Chuchli.
- Začínají práce na výstroji technologií v technologickém objektu a ve výpravní budově.
- Výstavba opěrné zdi ve Velké Chuchli podél ulice Radotínská společně s propojením podchodu.
- Práce na protihlukové stěně ve Velké Chuchli.

Přehled plánovaných omezení pro měsíc prosinec 2021 + výhled

Silniční omezení / uzavírky

- 1/5/20-31/12/22 bude v Mezichuchelské naproti Hornbachu zřízen vjezd a výjezd do zařízení staveniště
- 1/6/20-30/11/22 bude v Mezichuchelské u „esíčka“ vjezd a výjezd na staveniště
- 31/7/20-30/4/22 uzavírka podchodu u restaurace Rozmarýn
- 13/3/21-12/22 uzavírka tunýlku v ulici Prvomájová, 8/9/21-15/7/22 možný průchod pěších
- 22/9/21-30/4/22 uzavírka podjezdu pod tratí v ulici Podjezd
- 22/9/21-30/4/22 zprovoznění provizorního přejezdu v ulici Paroplavební x Zbraslavská
- 10/7/21 – předpoklad 17/12/21 – uzavření jednoho pruhu v ulici Radotínská blíže ke koleji v délce cca 250 m od autobusové zastávky Radotínská směrem na Radotín (k vjezdu do garáží)
- 13/9/21 – 10/6/22 – omezení připojovacího pruhu na Strakonické za Barrandovským mostem směrem na Strakonice
- 1/9/21 – 17/12/21 – pěší koridor od obchodů k BUS zastávce ve Vrážské ulici
- 1/10/21 – 15/12/21 – zábor chodníku v ulici Vrážská od výpravní budovy k obchodům, realizace kabelové přeložky PREDi
- 11/10/21 – 24/5/22 – nájezdy a výjezdy ze stavby v ulici Radotínská / Vrážská, lokální omezení Dej přednost v jízdě protijedoucímu vozidlu
- 22/10/21 – 15/3/22 – zákaz stání Na Rymáni a Ke Zděři
- 1/5/22 – 10/6/22 – uzavírka přejezdu ve Velké Chuchli
- 2/5/22 – 5/6/22 – omezení jednoho pruhu v ulici Radotínská od přejezdu ve Velké Chuchli cca 200 m směrem do Radotína
- 21/2/22 – 16/7/22 – omezení jednoho jízdního pruhu a poté kompletní uzavírka Vrážské ulice (u Prvomájové - u Janky) z důvodu realizace protipovodňového opatření

Kolejová omezení / výluky provozu pro měsíc prosinec 2021

- nepřetržité – pro zastávku Velká Chuchle: 8/9/21–10/6/22 budou vyloučeny dvě koleje blíže řece
- nepřetržité – pro zastávku Radotín: 8/9/21–10/6/22 budou vyloučeny koleje blíže řece (v provozu pouze nové ostrovní nástupiště a provizorní nástupiště vně kolejiště ze strany ulice Prvomájová, tj. naproti výpravní budově)
- noční – bude probíhat zastavení provozu, a to v nocích z 5/6 – 10/11 prosince

Omezení v ŽST Praha Radotín v prostorech pro veřejnost

- 8/9/21–10/6/22 pro železniční stanice Radotín nebudou provozovány původní nástupiště blíže řece
- 13/3/21 – 12/22 – neprůchodný podchod přes celé kolejiště – pro přechod kolejiště použijte provizorní lávku (je připravována možnost využívání stávajícího podchodu v období 10/12/21-16/7/22)

Omezení v zastávce Praha Velká Chuchle v prostorech pro veřejnost

- 15/10/21 – 02/22 pro zastávku Velká Chuchle bude provozováno pouze provizorní nástupiště s příchodem od autobusové zastávky Radotínská
- 03/22 – 10/06/22 pro zastávku Velká Chuchle bude provozováno nové nástupiště (u lesa) s příchodem průchodem novým podchodem

NIK_3658
NIK_3661
NIK_3675
NIK_3682
NIK_3688
NIK_3691
NIK_3697
NIK_3699
NIK_3706
NIK_3713
NIK_3721
NIK_3731
NIK_3735
NIK_3781
NIK_3788
NIK_3795
NIK_3800
NIK_3811
NIK_3821
NIK_3823
NIK_3853
NIK_3865
NIK_3870
NIK_3877
NIK_3880
NIK_3883
NIK_3888
NIK_3891
NIK_3892
NIK_3900
NIK_3913
NIK_3923-Pano
NIK_3964
NIK_3970
NIK_3984
NIK_3986
NIK_3988
NIK_4003
NIK_4018
NIK_4034
NIK_4045
NIK_4047
NIK_4049
NIK_4062
NIK_4076
NIK_4080
NIK_4086
NIK_4091
NIK_4095
NIK_4116-Pano
NIK_4133
NIK_4157
NIK_4160