Přehled plánovaných prací pro měsíc prosinec 2020

V prosinci 2020 proběhnou na stavbě tyto práce:

Probíhají dvě výluky a dané práce s nimi spojené.

Pro výluku traťové koleje ze Smíchova pod Barrandovské skály jde hlavně o dokončování realizace spodní stavby traťové koleje, s tím spojené těžení a zlepšení zeminy, dále v této výluce probíhají práce na mostě přes cyklostezku Zbraslavskou, zde se jedná o zlepšení únosnosti přechodových oblastí mostu, sanaci konstrukce a realizaci nové hydroizolace na mostě, následně budou probíhat práce na železničním svršku, tedy sypání štěrkového lože a pokládka nové koleje, poté regulace trakčního vedení a následné uvedení tratě do provozu.

Druhá výluka se týká Radotínských staničních a traťové koleje blíže řece směrem na Černošice. Zde se jedná hlavně o rekonstrukci druhé části mostu nad silnicí Karlická, dále se zde bude realizovat spodní stavba kolejí a následně realizace protihlukových stěn v ulici Ke Zděři. Bude se rekonstruovat rovněž vozovka pod mostním objektem.

Práce na trakčních základech, podpěrách a branách a elektrickém vedení

Práce u stabilní a převozné trakční měnírny - zprovoznění druhé převozné trakční měnírny

Přeložky sítí, které jsou v kolizi - PREDi, CETIN, ČD Telematika atd. - pod mostem 10,113

Stavební práce ve výpravní budově - rekonstrukce 1. podzemního a 1. nadzemního podlaží

Stavební práce na nové stabilní měnírně a technologickém objektu

Definitivní kabelizace zabezpečovacího zařízení Smíchov - Odb. Barrandov, demontáže stávajícího zabezpečovacího zařízení v žst. Radotín

Komunikace pod mostem v ulici Karlická – Náměstí Osvoboditelů

Po celé stavbě probíhá náhradní výsadba v místech nedotčených rekonstrukcí železnice

Přehled plánovaných omezení pro měsíc prosinec 2020 + výhled

Silniční omezení / uzavírky

- 9/3–9/12 bude uzavřen podjezd mezi Horymírovým náměstím a náměstím Osvoboditelů
- 1/3/20-1/6/21 omezené parkování na parkovišti restaurace Rozmarýn
- 1/5/20-7/7/22 bude v Mezichuchelské naproti Hornbachu zřízen vjezd a výjezd do zařízení staveniště
- 1/6/20-31/12/21 bude v Mezichuchelské u „esíčka“ vjezd a výjezd na staveniště
- 21/8/20-19/3/21 bude zákaz zastavení na určených místech v Rymáni a v ulici Ke Zděři
- 31/7/20-30/4/22 uzavírka podchodu u restaurace Rozmarýn
- 2/11/20-4/12/20 omezení na Barrandovském mostě směrem na Plzeň – zábor jednoho jízdního pruhu ze dvou
- 9/11 – 13/12 omezení v ulici Podjezd - zábor poloviny komunikace
- 10/12/20–17/1/21 – uzavírka Vrážské ulice v místě tunýlku a uzavírka Prvomájové v místě tunýlku
- 11/1/2020 – uzavírka přejezdu ve Velké Chuchli od 8:00 – 17:30
- 18/1/21–12/3/21 – uzavírka železničního přejezdu v ulici Na Betonce
- 18/1/21-12/3/21 – uzavření Vrážské v místě ostrůvku (termínálu MHD)
- 27/3/21-29/3/21 – uzavírka přejezdu ve Velké Chuchli
- 9/8/21 – 8/9/21 – uzavírka přejezdu ve Velké Chuchli
- 1/7/21 – 15/8/21 – uzavírka přejezdu v ulici Na Betonce

Kolejová omezení / výluky provozu pro měsíc listopad 2020

- pro zastávku Velká Chuchle: od 27/10-18/12 bude vyloučena vnitřní kolej blíže k řece v důsledku prací v úseku od Barrandovských skal – Smíchov
- v nocích od 6/7 a 7/8 budou probíhat noční výluky všech kolejí v úseku Smíchov – odbočka Barrandov

Omezení v ŽST Praha Radotín v prostorech pro veřejnost

- 21/8/20 – 19/3/21 nebudou provozována první dvě nástupiště blíže k řece, na vlaky se bude nastupovat pouze z ostrovního nástupiště, kde ústí podchod, a to na obou stranách nástupiště

Omezení v zastávce Praha Velká Chuchle v prostorech pro veřejnost
- neobsazeno

DSC_5677
DSC_5680
DSC_5683
DSC_5687
DSC_5690
DSC_5693
DSC_5703
DSC_5712
DSC_5725-Pano
DSC_5735
DSC_5746
DSC_5755-Pano
DSC_5772
DSC_5816
DSC_5817
DSC_5844
DSC_5877
DSC_5895-Pano
DSC_5924
DSC_5929
DSC_5930
DSC_5934
DSC_5954
DSC_5976
DSC_5979
DSC_5984
DSC_6006
DSC_6021
DSC_6040
DSC_6043
DSC_6051
DSC_6053
DSC_6056
DSC_6059
DSC_6063-Pano
DSC_6069-Pano
DSC_6088
DSC_6111
DSC_6116
DSC_6134
DSC_6137
DSC_6156
DSC_6162
DSC_6164
DSC_6170
DSC_6182
DSC_6193
DSC_6207
DSC_6208
DSC_6271
DSC_6283
DSC_6302
DSC_6340
DSC_6344
DSC_6355
DSC_6358
DSC_6360
DSC_6403