V únoru 2021 proběhnou na stavbě tyto práce:

1. Práce na trakčním vedení – demolice stávajících a betonáž nových trakčních základů, demolice stávajícího a montáž nového trakčního vedení
2. Práce na kanalizaci v žst. Radotín
3. Od 11/1/2021 začne výluka 4. traťové koleje odb. Tunel - žst. Praha-Radotín a 8. a 10. staniční koleje v žst. Praha-Radotín - v rámci této výluky bude probíhat demontáž trakčního vedení a železničního svršku, následně bude probíhat rekonstrukce zárubních zdí
4. 21/8/2020 - 12/3/2021 bude probíhat výluka liché skupiny kolejí v Radotíně – v této výluce bude probíhat práce na železničním mostě, železničním spodku, svršku, protihlukových stěnách a trakčním vedení
5. Stavební práce na nové stabilní měnírně a technologickém objektu v Malé Chuchli
6. Demontáže stávajícího zabezpečovacího zařízení - 4. traťová kolej + 8. a 10. staniční kolej v žst. Praha-Radotín
7. Po celé stavbě probíhá náhradní výsadba a kácení mimolesní zeleně
8. Stavební práce ve výpravní budově – rekonstrukce 1. nadzemního a 1. podzemního podlaží
9. Posun výhybky na koleji cementářské vlečky pro realizovatelnost postupu 3c
10. Stavba lávky pro pěší v žst. Radotín
11. Práce na veřejném osvětlení a rozvodech nízkého napětí v žst. Praha-Radotín

Přehled plánovaných omezení pro měsíc únor 2021 + výhled

Silniční omezení / uzavírky

- 1/3/20-1/6/21 omezené parkování na parkovišti restaurace Rozmarýn
- 1/5/20-7/7/22 bude v Mezichuchelské naproti Hornbachu zřízen vjezd a výjezd do zařízení staveniště
- 1/6/20-31/12/21 bude v Mezichuchelské u „esíčka“ vjezd a výjezd na staveniště
- 21/8/20-12/3/21 bude zákaz zastavení na určených místech v Rymáni a v ulici Ke Zděři
- 31/7/20-30/4/22 uzavírka podchodu u restaurace Rozmarýn
- 11/1/21-8/9/21 – zrušení jednosměrky v ulici Nad Drahou
- 18/1/21-12/3/21 – uzavírka železničního přejezdu v ulici Na Betonce
- 18/1/21-25/1/21 – omezení na jeden pruh v ulici Vrážská v místě terminálu MHD
- 1/3/21-31/3/21 – omezení na jeden pruh v ulici Podjezd
- 13/3/21-8/9/21 – nárazové uzavření cyklostezky v ulici Zbraslavská
- 13/3/21-24/3/21 – uzavírka Vrážské ulice v místě křížení s ulicí Prvomájová
- 13/3/21-19/5/22 – uzavírka tunýlku v ulici Prvomájová
- 27/3/21-29/3/21 – uzavírka přejezdu ve Velké Chuchli pro automobilový provoz, pěší průchod možný
- 1/4/21-31/12/21 – uzavírka podjezdu pod tratí v ulici Podjezd (mimo cca 15/7-30/9)
- 1/4/21-31/12/21 – zprovoznění provizorního přejezdu v ulici Paroplavební x Zbraslavská (mimo cca 15/7-30/9)
- 9/8/21 – 8/9/21 – uzavírka přejezdu ve Velké Chuchli
- 1/7/21 – 15/8/21 – uzavírka přejezdu v ulici Na Betonce

Kolejová omezení / výluky provozu pro měsíc únor 2021

- pro zastávku Velká Chuchle: od 11/1-8/9 bude vyloučena vnější kolej dále od řeky v úseku přejezd Velká Chuchle - Radotín
- pro zastávku Velká Chuchle: ve dnech 1/2, 2/2 a 3/2 od 7:30 do 17:30 bude vyloučena vnitřní kolej blíže skále
- pro žst. Praha-Radotín: v nocích z 15/16 a 22/23 bude od 23:20 – 4:20 vyloučen vlakový provoz v celé stanici
- pro zastávku Velká Chuchle a žst. Praha-Radotín: v nocích z 17/18 a 18/19 bude od 23:20 – 4:20 vyloučen vlakový provoz v celé zastávce / stanici
- úsek Radotín - Dobřichovice: dne 13/2, 25/2 od 9:30-14:30, dále 27/2 a 28/2 od 9:00-17:00 bude vyloučena kolej blíže řece v úseku Radotín - Dobřichovice

Omezení v ŽST Praha Radotín v prostorech pro veřejnost
.- 1/8/20 – 12/3/21 nebudou provozována první dvě nástupiště blíže k řece, na vlaky se bude nastupovat pouze z ostrovního nástupiště, kde ústí podchod, a to na obou stranách nástupiště

Omezení v zastávce Praha Velká Chuchle v prostorech pro veřejnost
- neobsazeno

DSC_4717
DSC_4718
DSC_4726
DSC_4730
DSC_4734
DSC_4740
DSC_4742
DSC_4744
DSC_4745
DSC_4754
DSC_4755
DSC_4757
DSC_4762
DSC_4766
DSC_4772
DSC_4778
DSC_4782
DSC_4784
DSC_4789
DSC_4799
DSC_4802
DSC_4805
DSC_4820
DSC_4845
DSC_4851
DSC_4865
DSC_4872
DSC_4892
DSC_4912
DSC_4919
DSC_4939
DSC_4942
DSC_4959
DSC_4977
DSC_4982
DSC_4995
DSC_5005
DSC_5016
DSC_5022
DSC_5027
DSC_5032
DSC_5046
DSC_5056
DSC_5062
DSC_5075
DSC_5076
DSC_5098
DSC_5100
DSC_5105
DSC_5112
DSC_5116
DSC_5119
DSC_5123
DSC_5124
DSC_5136