Přehled plánovaných prací pro měsíc červen 2022

- 7/9 se překlopila výluka traťových a staničních kolejí a rekonstruují se traťové koleje 1 a 3 od km 3,4 - 9,3 a podchod v km 10,221. V rámci této výluky dojde k rekonstrukci mostů, propustků, podchodů, realizaci nového železničního spodku a svršku, práce na provizorním a definitivním zabezpečovacím zařízení, práce na novém trakčním vedení a nové protihlukové stěně. Lichá kolejová skupina se bude rekonstruovat do 10/6/2022.
- V červnu budou probíhat dokončovací práce na železničním svršku, trakčním vedení a zabezpečovacím zařízení.
- Od 10/6-30/6 bude probíhat výluka sudých kolejí (dále od řeky), odstraní se odbočka Barrandov (výhybna pod Barrandovskými skálami) a provede se místo ní přímá kolej. Dále budou probíhat dokončovací práce na nástupišti ve Velké Chuchli, zejména práce na zábradlí přilehlého propustku a úpravě orientačních cedulí.
- 2/5–7/6 bude probíhat rekonstrukce železničního přejezdu ve Velké Chuchli a s tím spojené zjednosměrnění ulice Radotínská z důvodu realizace nových chodníků pro přístup na nástupiště a pro autobusovou zastávku

Práce na podchodu v Radotíně

- Podchod u přejezdu Na Betonce je z části již hotov a v provozu, budou se zde dělat dokončovací práce.
- Podchod v Radotíně v části před výpravní budovou se momentálně realizuje, budou probíhat práce na betonáži základové desky, armování, bednění a betonáž.
- Budou probíhat práce na výstroji technologií v technologickém objektu a ve výpravní budově a v trakční měnírně
- Probíhají práce na kabelovodu u výpravní budovy a podél této strany, práce na základech přístřešků a kanalizaci
- Probíhají práce na protipovodňovém opatření, s tím související přeložky kabelových sítí, demolice vozovky a následně zakládání protipovodňových opatření a betonáž vrchní zdi.

Přehled plánovaných omezení pro měsíc červen 2022 + výhled

Silniční omezení / uzavírky:

- 1/5/20-31/12/22 bude v Mezichuchelské naproti Hornbachu zřízen vjezd a výjezd do zařízení staveniště
- 1/6/20-30/11/22 bude v Mezichuchelské u „esíčka“ vjezd a výjezd na staveniště
- 13/3/21-16/12/22 uzavírka tunýlku v ulici Prvomájová, 8/9/21-8/8/22 možný průchod pěších
- 13/9/21 – 10/6/22 – omezení připojovacího pruhu na Strakonické za Barrandovským mostem směrem na Strakonice
- 2/5/22 – 7/6/22 – uzavírka přejezdu ve Velké Chuchli
- 2/5/22 – 7/6/22 – omezení jednoho pruhu v ulici Radotínská od přejezdu ve Velké Chuchli cca 200 m směrem do Radotína
- 7/3/22 – 15/7/22 – omezení jednoho jízdního pruhu a poté kompletní uzavírka Vrážské ulice (u Prvomájové – u Janky) od 2/5/22 z důvodu realizace protipovodňového opatření
- 9/5/22 – 17/6/22 – připojení kanalizace v ulici Vrážská před výpravní budovou, omezení vždy jednoho pruhu a případně chodníku
- 4/7/22 – 17/7/22 – připojení kanalizace v ulici Vrážská před výpravní budovou, omezení jednoho pruhu a chodníku
- 10/6/22 – 30/6/22 – omezení cyklostezky Zbraslavská
- 29/6/22 – 11/7/22 – omezení jednoho jízdního pruhu v ulici Vrážská u přejezdu Na Betonce z důvodu přeložky vysokého napětí PREDistribuce
- 8/7/22 – 27/7/22 – omezení a zábory chodníků v místě u přejezdu Na Betonce z důvodu přeložky vysokého napětí PREDistribuce
- 2/12/22 – definitivní uzavírka přejezdu Na Betonce

Kolejová omezení / výluky provozu pro měsíc červen 2022

- nepřetržité – pro zastávku Velká Chuchle: 8/9/21–10/6/22 budou vyloučeny dvě koleje blíže řece
- nepřetržité – pro zastávku Velká Chuchle: 10/6/22-30/6/22 budou vyloučeny dvě koleje dále od řeky
- nepřetržité – pro zastávku Radotín: 8/9/21–10/6/22 budou vyloučeny koleje blíže řece (v provozu pouze nové ostrovní nástupiště a provizorní nástupiště vně kolejiště ze strany ulice Prvomájová, tj. naproti výpravní budově)
- denní – ve dnech od 23/6–27/6 budou probíhat denní výluky sudé části Radotína (ostrovní nástupiště)
- noční – bude probíhat vyloučení vnitřních kolejí, a to v nocích z 4/5 června a dále 9/10, 22/23, 23/24, 24/25 a 29/30

Omezení v ŽST Praha Radotín v prostorech pro veřejnost

- 8/9/21 – 10/6/22 pro železniční stanice Radotín nebudou prvozovány původní nástupiště blíže řece
- 2/4/22 – 12/22 – neprůchodná původní část podchodu u výpravní budovy (od výpravní budovy na ostrovní nástupiště)
- 2/4/22 – 12/22 – znovuotevření provizorní lávky pro pěší přes celé kolejiště + s přístupem na ostrovní nástupiště

Omezení v zastávce Praha Velká Chuchle v prostorech pro veřejnost

- 03/22 – 10/06/22 pro zastávku Velká Chuchle bude provozováno nové nástupiště (u lesa) s průchodem novým podchodem
- Od 10/6–30/6 pro zastávku Velká Chuchle bude provozováno nové nástupiště blíže k řece

DSC_4218
DSC_4227
DSC_4242
DSC_4254
DSC_4259
DSC_4261
DSC_4267
DSC_4281
DSC_4291
DSC_4296
DSC_4307
DSC_4312
DSC_4315
DSC_4331
DSC_4337
DSC_4342
DSC_4343
DSC_4350
DSC_4355
DSC_4356
DSC_4358
DSC_4372
DSC_4379
DSC_4384-Pano
DSC_4396
DSC_4414
DSC_4416
DSC_4422
DSC_4426
DSC_4427
DSC_4430
DSC_4434
DSC_4435
DSC_4440
DSC_4451
DSC_4453
DSC_4454
DSC_4457
DSC_4464
DSC_4467
DSC_4469