Přehled plánovaných prací pro měsíc květen2020

V květnu roku 2020, s ohledem na vývoj ohrožení virem Covid - 19, pravděpodobně proběhnou tyto práce:

- Práce na trakčních základech, podpěrách a branách
- Přípravné práce v rámci celé stavby na zabezpečovacím zařízení
- Práce u stabilní a převozné trakční měnírny - napájení, elektrické připojení
- Přípojky pro napojení provizorních reléových domků
- Přeložky sítí, které jsou v kolizi - PREDi, CETIN, ČD Telematika atd.
- Osazení návěstních lávek
- Úklid, frézování a začištění ploch po kácení
- Vložení provizorních výhybek Px 1-4 odbočka Barrandov a Px 5-8 odbočka Závodiště
- Probíhá výluka TK2 Radotín a s ní související práce na mostě a zárubní zdi
- Práce na kanalizaci, trativodech a PHS v úseku ulice Ke Zděři
- Proběhne náhradní výsadba keřů pro Prahu 5

Přehled plánovaných omezení pro měsíc květen 2020

Silniční omezení / uzavírky

- 9/3–9/12 bude uzavřen podjezd v ulici Karlická
- 1/3/20-1/6/21 omezené parkování na parkovišti restaurace Rozmarýn
- 30/4–4/5 bude probíhat plánované omezení připojovacího pruhu na komunikaci Strakonická
- 1/5/20-7/7/22 bude v Mezichuchelské naproti Hornbachu zřízen vjezd a výjezd do zařízení staveniště
- 7-11/5 bude uzavřena cyklostezka z Malé Chuchle na Smíchov pod Barrandovskými skálami, konkrétně Zbraslavská ulice
- 8/5-17/5 v ulici Radotínská a Vrážská proběhnou noční uzavírky od 21:30-6:00 z důvodů montáže návěstních lávek
- 1/6/20-31/12/21 bude v Mezichuchelské u „esíčka“ vjezd a výjezd na staveniště
- 10/6-25/6 bude omezen jízdní pruh na Strakonické ulici u Barrandovského mostu
- 6-7/6 a 18-19/7 uzavření přejezdu ve Velké Chuchli
- 7/7/20-19/3/21 bude zákaz zastavení na určených místech v Rymáni a v ulici Ke Zděři
- 13/7/20-10/8/20 bude omezen chodník u staré budovy skladu ČD v Radotíně (před autobusovou zastávkou směrem od výpravní budovy)
- od 31/7/20-30/4/22 uzavírka podchodu u restaurace Rozmarýn

Kolejová omezení / výluky provozu

- pro zastávku Velká Chuchle: v úseku Radotín – Smíchov bude 30/4 21:00-4/5 5:00 vyloučeny koleje blíže k řece
- pro zastávku Velká Chuchle: v úseku Radotín – Smíchov bude 7/5 21:00-11/5 5:00 vyloučeny koleje dále od řeky
- pro zastávku Velká Chuchle a Radotín: v úseku Radotín – Smíchov budou probíhat noční výluky všech kolejí vždy od 23:00-4:20 a to ve dnech od 8/5-16/5, pro Radotín budou vyloučeny všechny koleje od 23:00-4:20 ve dnech od 14/5-16/5
- pro zastávku Radotín: ve dnech 16,17,23,24/5 bude od 8:30 do 16:30 vyloučena kolej blíže k řece z Radotína do Dobřichovic
- pro zastávku Radotín: ve dnech 30,31/5 bude od 8:30 do 16:30 vyloučena kolej dále od řeky z Radotína do Dobřichovic
- pro Radotín: od 14/4 do 21/8 bude směrem na Dobřichovice pouze přes most Karlická vyloučena kolej dále od řeky
- pro Radotín: od 14/4 do 21/8 bude vyloučena kolej za ostrovním nástupištěm směrem od výpravní budovy, další vzdálenější pak budou neprůjezdné směrem na Dobřichovice

Omezení v ŽST Praha Radotín v prostorech pro veřejnost

- neobsazeno

Omezení v zastávce Praha Velká Chuchle v prostorech pro veřejnost

-neobsazeno

Zpráva o postupu prací ke stažení