Přehled plánovaných prací pro měsíc květen 2022
- 7/9 se překlopila výluka traťových a staničních kolejí a rekonstruují se traťové koleje 1 a 3 od km 3,4 - 9,3. V rámci této výluky dojde k rekonstrukci mostů, propustků, podchodu ve Velké Chuchli, realizaci nového železničního spodku a svršku, práce na provizorním a definitivním zabezpečovacím zařízení, práce na novém trakčním vedení a nové protihlukové stěně. Lichá kolejová skupina se bude rekonstruovat do 10/6/2022.
- V květnu budou probíhat práce na železničním svršku v celém úseku stavby, dále práce na trakčním vedení v celém úseku, konkrétně výstavba nové troleje. Část železničního svršku pod pražským okruhem je již v provozu pro obslužnost vlečky
- 1/5 se uzavře úrovňový přechod přes koleje v žst. Radotín z důvodu zprovoznění 1. staniční koleje
- 2/5 – 7/6 bude probíhat rekonstrukce železničního přejezdu ve Velké Chuchli a s tím spojené zjednosměrnění ulice Radotínská z důvodu realizace nových chodníků pro přístup na nástupiště a pro autobusovou zastávku
- Podchod v Radotíně u přejezdu Na betonce je z části již hotov, budou se zde dělat dokončovací a vnitřní práce – pokládka dlažby, obkladů, montáž přístřešku pro možnost zprůchodnění z ostrovního nástupiště do ulice Na betonce od 31/5. V části k ulici Vrážská se buduje část tubusu.
- Podchod v Radotíně v části před výpravní budovou se momentálně realizuje, budou probíhat práce na betonáži základové desky, armování, bednění a betonáž.
- Budou probíhat práce na výstroji technologií v technologickém objektu a ve výpravní budově a v trakční měnírně
- Probíhají práce na kabelovodu u výpravní budovy a podél této strany, práce na základech přístřešků a kanalizaci
- probíhají práce na zakládání protipovodňového opatření v ulici Vrážská

Přehled plánovaných omezení pro měsíc květen 2022 + výhled

Silniční omezení / uzavírky:
- 1/5/20-31/12/22 bude v Mezichuchelské naproti Hornbachu zřízen vjezd a výjezd do zařízení staveniště
- 1/6/20-30/11/22 bude v Mezichuchelské u „esíčka“ vjezd a výjezd na staveniště
- 13/3/21-16/12/22 uzavírka tunýlku v ulici Prvomájová, 8/9/21-15/7/22 možný průchod pěších
- 13/9/21 – 10/6/22 – omezení připojovacího pruhu na Strakonické za Barrandovským mostem směrem na Strakonice
- 11/10/21 – 24/5/22 – nájezdy a výjezdy ze stavby v ulici Radotínská, lokální omezení Dej přednost v jízdě protijedoucímu vozidlu
- 2/5/22 – 7/6/22 – uzavírka přejezdu ve Velké Chuchli
- 2/5/22 – 7/6/22 – omezení jednoho pruhu v ulici Radotínská od přejezdu ve Velké Chuchli cca 200 m směrem do Radotína
- 7/3/22 – 15/7/22 – omezení jednoho jízdního pruhu a poté kompletní uzavírka Vrážské ulice (u Prvomájové – u Janky) od 2/5/22 z důvodu realizace protipovodňového opatření
- 9/5/22 – 17/6/22 – připojení kanalizace v ulici Vrážská před výpravní budovou, omezení vždy jednoho pruhu a případně chodníku
- 10/6/22 – 30/6/22 – uzavírka cyklostezky Zbraslavská
- 30/11/22 – definitivní uzavírka přejezdu Na Betonce

Kolejová omezení / výluky provozu pro měsíc květen 2022:

- nepřetržité – pro zastávku Velká Chuchle: 8/9/21–10/6/22 budou vyloučeny dvě koleje blíže řece
- nepřetržité – pro zastávku Radotín: 8/9/21–10/6/22 budou vyloučeny koleje blíže řece (v provozu pouze nové ostrovní nástupiště a provizorní nástupiště vně kolejiště ze strany ulice Prvomájová, tj. naproti výpravní budově)
- nepřetržité – přejezd ve Velké Chuchli bude mít vyloučené zabezpečovací zařízení (výstražníky) v termínu 2-7/5 – po tuto dobu není možný průchod pěších
o noční – bude probíhat zastavení provozu, a to v nocích z 24/25–26/27 května

Omezení v ŽST Praha Radotín v prostorech pro veřejnost:

- 8/9/21 – 10/6/22 pro železniční stanice Radotín nebudou provozovány původní nástupiště blíže řece
- 2/4/22 – 12/22 – neprůchodná původní část podchodu u výpravní budovy (od výpravní budovy na ostrovní nástupiště)
- 2/4/22 – 12/22 – znovuotevření provizorní lávky pro pěší přes celé kolejiště + s přístupem na ostrovní nástupiště

Omezení v zastávce Praha Velká Chuchle v prostorech pro veřejnost:

- 03/22 – 10/06/22 pro zastávku Velká Chuchle bude provozováno nové nástupiště (u lesa) s průchodem novým podchodem

1
2
3
DSC_0003
DSC_0013
DSC_0014
DSC_0015
DSC_0020
DSC_0029
DSC_0039
DSC_0046
DSC_0050
DSC_0060
DSC_0070
DSC_0094
DSC_0139
DSC_0143
DSC_0144
DSC_0146
DSC_0148
DSC_0179
DSC_0181
DSC_0191
DSC_0201
DSC_0207
DSC_0209
DSC_0210
DSC_0223
DSC_0227
DSC_0236
DSC_0256
DSC_0281
DSC_0282
DSC_0286
DSC_0302
DSC_0303
DSC_0313
DSC_0321
DSC_0332
DSC_0339
DSC_0344
DSC_0347
DSC_0348
DSC_0357
DSC_0366
DSC_0379
DSC_0384
DSC_0390
DSC_0396
DSC_0397