V květnu 2021 proběhnou na stavbě tyto práce:

- Práce na trakčním vedení - montáž a demontáž trakčního vedení
- V úseku Velká Chuchle - žst. Radotín bude probíhat rekonstrukce zárubních zdí
- Od 12/3/2021 začal hlavní stavební postup 3b, je vyloučena sudá kolejová skupina žst. Radotín, 2. traťová kolej v úseku odbočka Barrandov – Radotín a 4. traťová kolej v úseku odbočka Tunel - Radotín
- v rámci této výluky dochází k rekonstrukci celé sudé železniční skupiny, s ní spjaté realizaci nástupiště č. 2 v zast. Velká Chuchle a nástupiště č. 3 v žst. Radotín, všech mostních objektů, podchodů, železničního spodku, svršku, protihlukových stěn, trakčního vedení, kabelizace, kanalizace, kabelovodu, atd.
- ŽST Praha – Radotín – probíhá výstavba nového podchodu u ulice na Betonce včetně výstupové rampy na nástupiště č. 3; výstavba nového podchodu ve stanici s výstupem do ulice Prvomájová, na nástupiště č. 3 včetně výtahových šachet; výstavba kabelovodu, je zprovozněna provizorní lávka pro pěší cca do konce 2022, probíhají stavební práce ve výpravní budově v Radotíně
- rekonstrukce 1. nadzemního a 1. podzemního podlaží
- Stavební práce na nové stabilní měnírně a technologickém objektu v Malé Chuchli
- Po celé stavbě probíhá náhradní výsadba
- Práce na veřejném osvětlení a rozvodech nízkého napětí v žst. Radotín

Přehled plánovaných omezení pro měsíc květen 2021 + výhled:

Silniční omezení / uzavírky:

- 1/3/20-1/6/21 omezené parkování na parkovišti restaurace Rozmarýn
- 1/5/20-7/7/22 bude v Mezichuchelské naproti Hornbachu zřízen vjezd a výjezd do zařízení staveniště
- 1/6/20-2022 bude v Mezichuchelské u „esíčka“ vjezd a výjezd na staveniště
- 31/7/20-30/4/22 uzavírka podchodu u restaurace Rozmarýn
- 11/1/21-8/9/21 – zrušení jednosměrky v ulici Nad Drahou
- 27/3/21-16/5/21 – uzavření cyklostezky v ulici Zbraslavská
- 17/5/21-8/9/21 – omezení cyklostezky v ulici Zbraslavská – Cyklisto sesedni z kola – možná kolize se staveništní dopravou
- 13/3/21-2022 – uzavírka tunýlku v ulici Prvomájová
- 1/4/21-31/12/21 – uzavírka podjezdu pod tratí v ulici Podjezd (mimo cca 15/7-30/9)
- 1/4/21-31/12/21 – zprovoznění provizorního přejezdu v ulici Paroplavební x Zbraslavská (mimo cca 15/7-30/9)
- 9/8/21 – 8/9/21 – uzavírka přejezdu ve Velké Chuchli
- 1/7/21 – 15/8/21 – uzavírka přejezdu v ulici Na Betonce

Kolejová omezení / výluky provozu pro měsíc květen 2021:

- pro zastávku Velká Chuchle: 12/3 – 8/9 budou vyloučeny dvě koleje dále od řeky
- pro zastávku Radotín: 12/3 – 8/9 budou vyloučeny koleje dále od řeky (v provozu pouze dvě nástupiště blíže výpravní budovy)

Omezení v ŽST Praha Radotín v prostorech pro veřejnost:

- 13/3/21 – 8/9/21 pro železniční stanice Radotín nebude provozováno ostrovní nástupiště nejdále od řeky
- 13/3/21 – 2022 – uzavřený podchod přes celé kolejiště – pro přechod kolejiště použijte provizorní lávku

Omezení v zastávce Praha Velká Chuchle v prostorech pro veřejnost:
- 13/3/21 – 8/9/21 pro zastávku Velká Chuchle nebude provozováno nástupiště dále od řeky

DSC_1823
DSC_1833
DSC_1842
DSC_1854
DSC_1863
DSC_1865
DSC_1875
DSC_1877
DSC_1881
DSC_1889
DSC_1916
DSC_1933
DSC_1943
DSC_1955
DSC_1967
DSC_1968
DSC_1984-Pano
DSC_2001
DSC_2019
DSC_2071
DSC_2091
DSC_2102
DSC_2104
DSC_2108
DSC_2120
DSC_2124
DSC_2130
DSC_2142
DSC_2161
DSC_2179
DSC_2186
DSC_2192
DSC_2194
DSC_2196
DSC_2202
DSC_2205
DSC_2210
DSC_2225-Pano
DSC_2237-Pano
DSC_2263-Pano
DSC_2272
DSC_2284
DSC_2293-Pano
DSC_2361
DSC_2362
DSC_2364
DSC_2397
DSC_2423
DSC_2424
DSC_2436