Přehled plánovaných prací pro měsíc duben 2020

V dubnu roku 2020, s ohledem na vývoj ohrožení virem Covid - 19, pravděpodobně proběhnou tyto práce:

- Práce na trakčních základech, podpěrách a branách
- Přípravné práce v rámci celé stavby na zabezpečovacím zařízení
- Práce u stabilní trakční měnírny - zemnící síť, zpevněná plocha z panelů pro převoznou měnírnu, elektrické přípojky
- Přípojky pro napojení provizorních reléových domků
- Stále bude probíhat nepřetržitá výluka na Rudnou, kde probíhá přeložení tratě a úprava GPK
- Přeložky sítí, které jsou v kolizi - PREDi, CETIN, ČD Telematika atd.
- Základy návěstních lávek
- Úklid, frézování a začištění ploch po kácení
- Začnou práce na vložení provizorních výhybek PX1-4 Barrandov a PX5-8 Závodiště
- Začne výluka TK2 nad mostem v ulici Karlická - práce na zabezpečovacím zařízení, TV, svršku, mostu, zárubní zdi
- Proběhne prodloužení nástupiště v Radotíně u SK3
- Proběhne náhradní výsadba

Přehled plánovaných omezení pro měsíc duben 2020

Silniční omezení / uzavírky

- 9/3–9/12 bude uzavřen podjezd v ulici Karlická
- 1-27/4 bude omezen jízdní pruh v ulici Radotínské a Vrážské, z důvodů realizace základů návěstních lávek
- 1-13/4 bude omezen jízdní pruh u přejezdu ve Velké Chuchli, z důvodů realizace základů návěstních lávek
- 1/3/20-1/6/21 omezené parkování na parkovišti restaurace Rozmarýn
- 30/4–4/5 bude probíhat plánované omezení připojovacího pruhu na komunikaci Strakonická
- 7-11/5 bude uzavřena cyklostezka z Malé Chuchle na Smíchov pod Barrandovskými skálami, konkrétně Zbraslavská ulice
- 6-7/6 a 18-19/7 uzavření přejezdu ve Velké Chuchli
- od 31/7 uzavírka podchodu u restaurace Rozmarýn
- v rámci zachování železniční dopravy budou od 14/4 probíhat především během následujících 6-ti nocí noční výluky pro záporové pažení mostu Karlická a opěrné zdi, a tedy bude v Radotíně zvýšena hlučnost

Kolejová omezení / výluky provozu

- pro Smíchov: od 28/3 do 7/4 bude vyloučena trať ze Smíchova do Řeporyjí
- pro zastávku Velká Chuchle: v úseku Radotín – Smíchov bude 25/4, 26/4 v době 8:30–18:30 hod vyloučena vnitřní kolej dále od řeky
- pro zastávku Velká Chuchle: v úseku Radotín – Smíchov bude od 30/4 21:00 hod do 4/5 5:00 hod vyloučena vnitřní kolej blíže k řece
- pro Radotín: od 7/4 do 9/4 bude v době 8:30-18:30 vyloučena druhá kolej od výpravní budovy
- pro Radotín: od 14/4 do 21/8 bude směrem na Dobřichovice pouze přes most Karlická vyloučena kolej dále od řeky
- pro Radotín: od 14/4 do 21/8 bude vyloučena kolej za ostrovním nástupištěm směrem od výpravní budovy, další vzdálenější pak budou neprůjezdné směrem na Dobřichovice

0mezení v ŽST Praha Radotín v prostorech pro veřejnost

- neobsazeno

Omezení v zastávce Praha Velká Chuchle v prostorech pro veřejnost

- neobsazeno

Zpráva o postupu prací ke stažení