Přehled plánovaných prací pro měsíc srpen 2021

Práce ve výluce

- během srpna se bude pokládat železniční svršek v celé úseku výluky, tedy od odbočky Barrandov – přejezd Velká Chuchle a přejezd Velká Chuchle – žst. Radotín včetně
- dále budou probíhat práce na dokončení nástupišť ve Velké Chuchli a v žst. Radotín – pokládka dlažby, podhledy, rozvody elektřiny, orientační systém atd.
- začnou práce na trakčním vedení v celém úseku
- dokončí se práce na přejezdu Na Betonce
- uzavře se přejezd ve Velké Chuchli a daný přejezd se zrekonstruuje
- Práce na podchodech v Radotíně: Podchod u výpravní budovy se dokončuje, již se realizuje výstup do ulice Prvomájová. Podchod u přejezdu Na Betonce je ve výstavbě, momentálně se pracuje na výstupových rampách – výstup do ulice Na Betonce, výstup do ulice Vrážská.
- Stavební práce na novém technologickém objektu v Malé Chuchli, práce na výpravní budově v Radotíně a práce na trakční měnírně v Malé Chuchli, dále bude probíhat výstroj dopravní kanceláře, budou se zde umísťovat skříně pro zabezpečovací zařízení.
- Výstavba opěrné zdi ve Velké Chuchli podél ulice Radotínská.

Přehled plánovaných omezení pro měsíc srpen 2021 + výhled

Silniční omezení / uzavírky

- 1/5/20-7/7/22 bude v Mezichuchelské naproti Hornbachu zřízen vjezd a výjezd do zařízení staveniště
- 1/6/20-30/6/22 bude v Mezichuchelské u „esíčka“ vjezd a výjezd na staveniště
- 31/7/20-30/4/22 uzavírka podchodu u restaurace Rozmarýn
- 11/1/21-8/9/21 zrušení jednosměrky v ulici Nad Drahou
- 17/5/21-8/9/21 omezení cyklostezky v ulici Zbraslavská – Cyklisto sesedni z kola – možná kolize se staveništní dopravou
- 13/3/21-12/22 uzavírka tunýlku v ulici Prvomájová, 8/9/21 – 15/7/22 možný průchod pěších
- 1/4/21-30/4/22 uzavírka podjezdu pod tratí v ulici Podjezd (mimo cca 15/7-30/9)
- 1/4/21-30/4/22 zprovoznění provizorního přejezdu v ulici Paroplavební x Zbraslavská (mimo cca 15/7-30/9)
- 30/6/21 13:00 – 15/8/21 – uzavírka přejezdu v ulici Na Betonce
- 10/7/21 – 28/2/22 – uzavření jednoho pruhu v ulici Radotínská blíže ke koleji v délce cca 250 m od autobusové zastávky Radotínská směrem na Radotín (k vjezdu do garáží)
- 26/7/21-27/7/21 – uzavírka přejezdu ve Velké Chuchli
- 6/8/21 – 5/9/21 – uzavírka přejezdu ve Velké Chuchli, přechod pro pěší bude až na výjimky umožněn,

Kolejová omezení / výluky provozu pro měsíc srpen 2021

- nepřetržité – pro zastávku Velká Chuchle: 12/3–7/9 budou vyloučeny dvě koleje dále od řeky
- nepřetržité – pro zastávku Radotín: 12/3–7/9 budou vyloučeny koleje dále od řeky (v provozu pouze dvě nástupiště blíže výpravní budovy)
- noční – budou probíhat zastavené provozy a to od 31/1, 1/2, 2/3, 3/4 a 29/30-30/31
- ve dnech od 2-25/8 v čase 7:30 – 17:30 bude jednokolejný provoz v úseku Smíchov – odbočka Barrandov

Omezení v ŽST Praha Radotín v prostorech pro veřejnost

- 13/3/21 – 7/9/21 pro železniční stanice Radotín nebude provozováno ostrovní nástupiště nejdále od řeky
- 13/3/21 – 12/2022 – neprůchodný podchod přes celé kolejiště – pro přechod kolejiště použijte provizorní lávku

Omezení v zastávce Praha Velká Chuchle v prostorech pro veřejnost

- 13/3/21 – 7/9/21 pro zastávku Velká Chuchle nebude provozováno nástupiště dále od řeky
- 8/9/21 – 14/10/21 pro zastávku Velká Chuchle nebude provozováno nástupiště
- 15/10/21 – 01/22 pro zastávku Velká Chuchle bude provozováno pouze provizorní nástupiště s příchodem od autobusové zastávky Radotínská

DSC_3535
DSC_3539
DSC_3540
DSC_3544
DSC_3546
DSC_3548
DSC_3549
DSC_3553
DSC_3574
DSC_3581
DSC_3583
DSC_3593
DSC_3605
DSC_3616
DSC_3618
DSC_3627
DSC_3631
DSC_3632
DSC_3649
DSC_3651
DSC_3653
DSC_3656
DSC_3658
DSC_3662
DSC_3676
DSC_3691
DSC_3703
DSC_3707
DSC_3726
DSC_3748
DSC_3749
DSC_3762
DSC_3763
DSC_3770
DSC_3777
DSC_3779
DSC_3785
DSC_3789
DSC_3794
DSC_3805
DSC_3815
DSC_3816
DSC_3819
DSC_3830
DSC_3837
DSC_3847
DSC_3850
DSC_3853
DSC_3855
DSC_3867
DSC_3870
DSC_3872
DSC_3885