Přehled plánovaných prací pro měsíc červenec 2020

V červnu 2020 proběhnou na stavbě tyto práce:

1. Práce na trakčních základech, podpěrách a branách, elektrických děleních a elektrickém vedení
2. Bude probíhat zatrolejování odboček Barrandov, Závodiště a spojky 29X-30X v Radotíně v oblasti u starého stadionu
3. Přípravné práce v rámci celé stavby na provizorním zabezpečovacím zařízení a aktivace traťového provizorního zabezpečovacího zařízení a na sdělovacích zařízeních v úseku celé stavby
4. Práce u stabilní a převozné trakční měnírny v Malé Chuchli - práce na uzemnění
5. Přeložky sítí, které jsou v kolizi - PREDi, CETIN, ČD Telematika atd.
6. Úklid, frézování a začištění ploch po kácení
7. Od 1-16/7 proběhne výluka na vložení výhybek 29X a 30X v Radotíně v oblasti u starého stadionu - v této výluce budou probíhat práce na železničním spodku, svršku a trakčním vedení
8. Od 16/7 - 19/8 proběhne výluka na odsun TK1 ve Velké Chuchli - v této výluce budou probíhat práce na železničním spodku, svršku a trakčním vedení
9. Probíhá výluka koleje dále od řeky v Radotíně a s ní související práce na mostě a zárubní zdi
10. Stavební práce ve výpravní budově v Radotíně a vymísťování technologií a sdělovacích zařízeních
11. Probíhají udržovací práce v rámci náhradní výsadby

Přehled plánovaných omezení pro měsíc červenec 2020

Silniční omezení / uzavírky

- 9/3–9/12 bude uzavřen podjezd v ulici Karlická
- 1/3/20-1/6/21 omezené parkování na parkovišti restaurace Rozmarýn
- 1/5/20-7/7/22 bude v Mezichuchelské naproti Hornbachu zřízen vjezd a výjezd do zařízení staveniště
- 1/6/20-31/12/21 bude v Mezichuchelské u „esíčka“ vjezd a výjezd na staveniště
- 2/6-3/7 bude omezen jízdní pruh na Strakonické ulici u Barrandovského mostu
- 18-19/7 uzavření přejezdu ve Velké Chuchli i pro pěší – pro chodce bude zajištěna náhradní autobusová doprava
- 6-9/7 bude uzavřen přejezd ve Velké Chuchli - pro chodce bude zajištěna náhradní autobusová doprava
- 7/7/20-19/3/21 bude zákaz zastavení na určených místech v Rymáni a v ulici Ke Zděři
- 13/7/20-10/8/20 bude omezen chodník u staré budovy skladu ČD v Radotíně (před autobusovou zastávkou směrem od výpravní budovy)+zábor chodníku u Bustan kebabu + zábor chodníku od autobusové zastávky k přejezdu v ulici Na Betonce
- 20/7-8/8 bude zjednosměrněn přejezd ve Velké Chuchli směr ze Slivence do Chuchle
- 9/8-18/8 bude probíhat zábor určitých chodníků u přejezdu ve Velké Chuchli
- 31/7/20-30/4/22 uzavírka podchodu u restaurace Rozmarýn
- 22/8-20/10 bude uzavřena cyklostezka Zbraslavská (pod skalami), uzavírka bude kompletní, tedy pro motorová vozidla, cyklisty i pěší
- 19/8-23/8/2020 proběhne uzavírka železničního přejezdu v Radotíně v ulici Karlická a Radotínská (přejezd směrem na Černošice)
- 21/1-24/8 nebudou fungovat výstražníky (zabezpečovací zařízení) na přejezdu v Radotíně, bude zde opatření obecné povahy, tj. dopravní značky STOP, dej přednost v jízdě
- 29/30/srpna v noci bude uzavřena část ulice Radotínská
- 30/31/srpna v noci bude uzavřena část ulice Vrážská

Kolejová omezení / výluky provozu pro měsíc červenec 2020

- V úseku Smíchov – Radotín bude v nocích z 30/6 na 1/7 a 22/23/července vyloučen provoz na trati a to vždy cca od 23:00 do 4:00
- V úseku Radotín-Dobřichovice bude od 1/7-7/7 vyloučena kolej dále od řeky
- V úseku Dobřichovice-Radotín bude od 7/7-16/7 vyloučena kolej blíže k řece
- Pro zastávku Velká Chuchle: v úseku Barrandov-Radotín bude od 16/7-19/8 vyloučena vnitřní kolej blíže k řece
- v úseku Radotín-Dobřichovice bude v nocích 4/5, 5/6, 7/8, 13/14, 14/15, 15/16, 20/21, 21/22 července vyloučen provoz a to vždy cca od 23:00 do 4:00
- pro Radotín: od 14/4 do 21/8 bude směrem na Dobřichovice pouze přes most Karlická vyloučena kolej dále od řeky
- pro Radotín: od 14/4 do 21/8 bude vyloučena kolej za ostrovním nástupištěm směrem od výpravní budovy, další vzdálenější pak budou neprůjezdné směrem na Dobřichovice

Omezení v ŽST Praha Radotín v prostorech pro veřejnost

- neobsazeno

Omezení v zastávce Praha Velká Chuchle v prostorech pro veřejnost
- neobsazeno

Zpráva o postupu prací ke stažení