Přehled plánovaných prací pro měsíc červenec 2022

- Od 1-16/7 bude probíhat výluka TK2 Radotín - Dobřichovice - bude se zde dopropojovat zbylých 250 metrů kolejí - v rámci těchto prací se bude realizovat nové odvodnění a nový železniční spodek, dále trakční vedení, železniční svršek a zabezpečovací zařízení výhybek.
- Od 18/7 do cca 27/1 bude probíhat výluka staničních kolejí v Radotíně blíže výpravní budovy, budou se realizovat s tím související dvě ostrovní nástupiště a zastřešení, dále kabelovod, kanalizace, železniční spodek, trakční vedení, podchody, most v ulici Prvomájová. Začátkem zimy dojde k definitivnímu uzavření přejezdu Na Betonce. V červenci budou probíhat práce na demontáži trakčního vedení a železničního svršku.
- Práce na podchodu před výpravní budovou - budou probíhat práce na betonáži, armování a bednění jednotlivých dilatačních celků.
- Stavební práce na novém technologickém objektu v Malé Chuchli, práce na výpravní budově v Radotíně a práce na trakční měnírně v Malé Chuchli.
- Budou probíhat práce na výstroji technologií v technologickém objektu a ve výpravní budově a v trakční měnírně.
- Probíhají práce na kabelovodu u výpravní budovy a podél této strany, práce na základech přístřešků a kanalizaci, práce na výstavbě úhlové zdi v rámci nástupiště č.1.
- Probíhají práce na protipovodňovém opatření, s tím související zakládání úhlové zdi, realizace v rámci nové vozovky.

Přehled plánovaných omezení pro měsíc červenec 2022 + výhled

Silniční omezení / uzavírky:

- 1/5/20-31/12/22 bude v Mezichuchelské naproti Hornbachu zřízen vjezd a výjezd do zařízení staveniště
- 1/6/20-30/11/22 bude v Mezichuchelské u „esíčka“ vjezd a výjezd na staveniště
- 13/3/21-20/12/22 uzavírka tunýlku v ulici Prvomájová,
8/9/21-8/8/22 možný průchod pěších
- 12-21/7/22 – omezení na Strakonické za Barrandovským mostem směrem na Strakonice
- do 31/8/22 – omezení / kompletní uzavírka Vrážské ulice (u Prvomájové) z důvodu realizace protipovodňového opatření
- 16/7/22 – 31/8/22 – omezení jednoho jízdního pruhu
- 4/7/22 – 17/7/22 – připojení kanalizace v ulici Vrážská před výpravní budovou, omezení jednoho pruhu a chodníku
- XX/X/22 – XX/X/22 – omezení a zábory chodníků v místě u přejezdu Na Betonce z důvodu přeložky vysokého napětí PREDistribuce
- 2/12/22 – definitivní uzavírka přejezdu Na Betonce

Kolejová omezení / výluky provozu pro měsíc červenec 2022:

- nepřetržité – pro zastávku Velká Chuchle: 17/7/22–18/7/22 budou vyloučeny dvě koleje blíže řece
- nepřetržité – pro zastávku Radotín: 1/7/22–16/7/22 budou vyloučeny koleje dále od řeky (v provozu pouze stará nástupiště u výpravní budovy)
- nepřetžité – pro zastávku Radotín: 17/7/22 – 27/1/23 budou vyloučeny koleje a nástupiště blíže řece (první dvě koleje od výpravní budovy)
- denní – ve dnech od 19/7–23/6 budou probíhat denní výluky liché koleje do Dobřichovic
- noční – bude probíhat vyloučení žst. Radotín, a to v nocích z 9/10 července a dále 11/12 a 13/14 červenec.

Omezení v ŽST Praha Radotín v prostorech pro veřejnost:

- 1/7/22 – 16/7/22 pro železniční stanici Radotín nebude provozováno nové ostrovní nástupiště a nové provizorní asfaltové nástupiště dále od řeky
- 17/7/22 – 27/1/23 pro železniční stanici Radotín nebudou provozovány původní nástupiště blíže řece
- 2/4/22 – 12/22 – neprůchodná původní část podchodu u výpravní budovy (od výpravní budovy na ostrovní nástupiště)
- 2/4/22 – 12/22 – znovuotevření provizorní lávky pro pěší přes celé kolejiště + s přístupem na ostrovní nástupiště

DSC_8242
DSC_8243
DSC_8252
DSC_8259
DSC_8262
DSC_8269
DSC_8271
DSC_8278
DSC_8289
DSC_8295
DSC_8298
DSC_8315
DSC_8322
DSC_8331
DSC_8350
DSC_8363
DSC_8365
DSC_8371
DSC_8390
DSC_8395
DSC_8409
DSC_8416
DSC_8424-Pano
DSC_8436
DSC_8451
DSC_8470
DSC_8517
DSC_8522
DSC_8524
DSC_8529
DSC_8539
DSC_8545
DSC_8600
DSC_8627
DSC_8631
DSC_8635
DSC_8652
DSC_8653
DSC_8666
DSC_8671
DSC_8676
DSC_8690
DSC_8697
DSC_8709