Přehled plánovaných prací pro měsíc červenec 2021

V červenci 2021 proběhnou na stavbě tyto práce:

- Práce na trakčním vedení – betonáž a demolice trakčních základů, montáž a demontáž trakčního vedení a bran
- Od 12/3/2021 začal hlavní stavební postup 3b, je vyloučena sudá kolejová skupina žst. Radotín, 2. traťová kolej v úseku odbočka Barrandov – Radotín a 4. traťová kolej v úseku odbočka Tunel - Radotín - v rámci této výluky dochází k rekonstrukci celé sudé železniční skupiny, s ní spjaté realizaci nástupiště č. 2 v zast. Velká Chuchle a nástupiště č. 3 v žst. Radotín, všech mostních objektů, podchodů, železničního spodku, svršku, protihlukových stěn, trakčního vedení, kabelizace, kanalizace, kabelovodu, atd.
- ŽST Praha – Radotín – probíhá výstavba nového podchodu u ulice na Betonce včetně výstupové rampy na nástupiště č. 3 a k ulici Na Betonce; výstavba nového podchodu ve stanici s výstupem do ulice Prvomájová, na nástupiště č. 3 včetně výtahových šachet; výstavba kabelovodu; je zprovozněna provizorní lávka pro pěší cca do konce 2022; probíhají stavební práce ve výpravní budově v Radotíně - rekonstrukce 1. nadzemního a 1. podzemního podlaží, probíhají práce na veřejném osvětlení a rozvodech nízkého napětí; probíhá výstavba ostrovního nástupiště č. 3; probíhá výstavba protihlukové stěny v ulici Prvomájová
- Dále probíhají v celém úseku od odbočky Barrandov po ŽST Praha-Radotín práce na mostních objektech a propustcích, na železničním spodku, sanaci zárubních zdí a provádění protihlukových stěn ve Velké a Malé Chuchli
- Stavební práce na novém technologickém objektu v Malé Chuchli
- Výstavba opěrné zdi ve Velké Chuchli podél ulice Radotínská

Přehled plánovaných omezení pro měsíc červenec 2021 + výhled:

Silniční omezení / uzavírky:

- 1/5/20-7/7/22 bude v Mezichuchelské naproti Hornbachu zřízen vjezd a výjezd do zařízení staveniště
- 1/6/20-30/6/22 bude v Mezichuchelské u „esíčka“ vjezd a výjezd na staveniště
- 31/7/20-30/4/22 uzavírka podchodu u restaurace Rozmarýn
- 11/1/21-8/9/21 zrušení jednosměrky v ulici Nad Drahou
- 17/5/21-8/9/21 omezení cyklostezky v ulici Zbraslavská – Cyklisto sesedni z kola – možná kolize se staveništní dopravou
- 13/3/21-12/22 uzavírka tunýlku v ulici Prvomájová
- 1/4/21-31/12/21 uzavírka podjezdu pod tratí v ulici Podjezd (mimo cca 15/7-30/9)
- 1/4/21-31/12/21 zprovoznění provizorního přejezdu v ulici Paroplavební x Zbraslavská (mimo cca 15/7-30/9)
- 30/6/21 13:00 – 15/8/21 – uzavírka přejezdu v ulici Na Betonce
- 10/7/21 – 28/2/22 – uzavření jednoho pruhu v ulici Radotínská blíže ke koleji v délce cca 250 m od autobusové zastávky Radotínská směrem na Radotín (k vjezdu do garáží)
- 6/8/21 – 5/9/21 – uzavírka přejezdu ve Velké Chuchli, přechod pro pěší bude až na výjimky umožněn

Kolejová omezení / výluky provozu pro měsíc červenec 2021:

- nepřetržité – pro zastávku Velká Chuchle: 12/3–8/9 budou vyloučeny dvě koleje dále od řeky
- nepřetržité – pro zastávku Radotín: 12/3–8/9 budou vyloučeny koleje dále od řeky (v provozu pouze dvě nástupiště blíže výpravní budovy)
- noční – budou probíhat zastavené provozy a to od 1/2–3/4 a 21/22-25/26 a dále 30/31

Omezení v ŽST Praha Radotín v prostorech pro veřejnost:

- 13/3/21 – 7/9/21 pro železniční stanice Radotín nebude provozováno ostrovní nástupiště nejdále od řeky
- 13/3/21 – 12/2022 – neprůchodný podchod přes celé kolejiště – pro přechod kolejiště použijte provizorní lávku

Omezení v zastávce Praha Velká Chuchle v prostorech pro veřejnost:

- 13/3/21 – 7/9/21 pro zastávku Velká Chuchle nebude provozováno nástupiště dále od řeky
- 8/9/21 – 4/10/21 pro zastávku Velká Chuchle nebude provozováno nástupiště
- 5/10/21 – 01/22 pro zastávku Velká Chuchle bude provozováno pouze provizorní nástupiště

DSC_2101
DSC_2105
DSC_2108
DSC_2111
DSC_2121
DSC_2123
DSC_2125
DSC_2131
DSC_2147
DSC_2155
DSC_2157-Pano
DSC_2173
DSC_2177-Pano
DSC_2203
DSC_2207
DSC_2208
DSC_2213
DSC_2230
DSC_2241
DSC_2248-Pano
DSC_2262
DSC_2264-Pano
DSC_2309
DSC_2352
DSC_2362
DSC_2363
DSC_2369
DSC_2378
DSC_2385
DSC_2393
DSC_2416
DSC_2423
DSC_2437
DSC_2441
DSC_2456
DSC_2458
DSC_2474
DSC_2510
DSC_2520
DSC_2537