Přehled plánovaných prací pro měsíc červen 2020

V červnu 2020 proběhnou na stavbě tyto práce:

1. Práce na trakčních základech, podpěrách a branách, elektrických děleních a elektrickém vedení
2. Přípravné práce v rámci celé stavby na provizorním zabezpečovacím zařízení
3. Práce u stabilní a převozné měnírny – napájení, elektrické připojení
4. Přeložky sítí, které jsou v kolozi – PREDi, CETIN, ČD Telematika atd.
5. Úklid, frézování a začištění ploch po kácení
6. Probíhá výluka TK2 Radotín a s ní související práce na mostě a zárubní zdi
7. Práce na kanalizaci, trativodech a PHS v úseku ulice Ke Zděři
8. Stavební práce ve výpravní budově v Radotíně
9. Probíhají udržovací práce v rámci náhradní výsadby

Přehled plánovaných omezení pro měsíc duben 2020

Silniční omezení / uzavírky

- 9/3–9/12 bude uzavřen podjezd v ulici Karlická
- 1/3/20-1/6/21 omezené parkování na parkovišti restaurace Rozmarýn
- 1/5/20-7/7/22 bude v Mezichuchelské naproti Hornbachu zřízen vjezd a výjezd do zařízení staveniště
- 1/6/20-31/12/21 bude v Mezichuchelské u „esíčka“ vjezd a výjezd na staveniště
- 2-12/6+17-25/6+29/6-3/7 bude omezen jízdní pruh na Strakonické ulici u Barrandovského mostu
- 6-7/6 a 18-19/7 uzavření přejezdu ve Velké Chuchli i pro pěší – pro chodce bude zajištěna náhradní autobusová doprava
- 7/7/20-19/3/21 bude zákaz zastavení na určených místech v Rymáni a v ulici Ke Zděři
- 13/7/20-10/8/20 bude omezen chodník u staré budovy skladu ČD v Radotíně (před autobusovou zastávkou směrem od výpravní budovy)+zábor chodníku u Bustan kebabu + zábor chodníku od autobusové zastávky k přejezdu v ulici Na Betonce
- 20/7-8/8 bude pravděpodobně zjednosměrněn přejezd ve Velké Chuchli směr ze Slivence do Chuchle
- 9/8-18/8 bude pravděpodobně probíhat zábor určitých chodníků u přejezdu ve Velké Chuchli
- 31/7/20-30/4/22 uzavírka podchodu u restaurace Rozmarýn
- 22/8-20/10 bude uzavřena cyklostezka Zbraslavská (pod skalami), uzavírka bude kompletní, tedy pro motorová vozidla, cyklisty i pěší
- 19/8-23/8/2020 proběhne uzavírka železničního přejezdu v ulici Karlická a Radotínská (přejezd směrem na Černošice)

 Kolejová omezení / výluky provozu
- pro zastávku Velká Chuchle: v úseku Smíchov-Radotín budou ve dnech 6-7/6 vyloučeny dvě koleje dále od řeky
- v úseku Radotín-Dobřichovice bude ve dnech 13-14/6 vyloučena koleje dále od řeky
- v úseku Smíchov-Řeporyje bude ve dnech 15-19/6 vyloučena kolej
- Pro zastávku Velká Chuchle: v úseku Smíchov Radotín bude ve dnech 20-21/6 a 27-28/6 vyloučena vnitřní kolej blíže k řece
- Pro zastávku Velká Chuchle: v úseku Smíchov-Radotín budou v noci ze dnů 29/30 a 30/6 na 1/7 vyloučeny obě vnitřní koleje, pravděpodobně vždy jedna krajní
- pro Radotín: od 14/4 do 21/8 bude směrem na Dobřichovice pouze přes most Karlická vyloučena kolej dále od řeky
- pro Radotín: od 14/4 do 21/8 bude vyloučena kolej za ostrovním nástupištěm směrem od výpravní budovy, další vzdálenější pak budou neprůjezdné směrem na Dobřichovice

Omezení v ŽST Praha Radotín v prostorech pro veřejnost

- neobsazeno

Omezení v zastávce Praha Velká Chuchle v prostorech pro veřejnost

- neobsazeno

Zpráva o postupu prací ke stažení