„Společnost Černošice“, založená smlouvou o sdružení společnostmi EUROVIA CS, a.s., STRABAG Rail a.s., Elektrizace železnic Praha a.s. a GJW Praha spol. s r.o. jako zhotovitel stavby „Optimalizace trati Praha Smíchov (mimo) - Černošice (mimo)“, plánuje pro příští měsíc provedení následujících prací v rámci stavby, při jejichž realizaci budou nutná níže uvedená omezení.

Přehled plánovaných prací pro měsíc květen 2023

V květnu budou v Radotíně probíhat práce na zakrytí podhledů zastřešení nástupišť č. 1 a č. 2 a souvisejícím vybavení. Dále budou probíhat práce na úpravách ploch obklopujících nádraží.

V oblasti Malé Chuchle budou probíhat práce na přepojení napájení převozné a stabilní trakční měnírny.

V rámci celého optimalizovaného úseku trati bude probíhat na polovině kolejiště konečná směrová a výšková úprava kolejiště a trakčního vedení.

Přehled plánovaných omezení pro měsíc květen 2023 + výhled

Silniční omezení / uzavírky:

- do 31/5 - v Mezichuchelské naproti Hornbachu: vjezd a výjezd do zařízení staveniště
- květen 2023 – práce na komunikaci Radotínská podél trati z Radotína od ulice Přeštínská (pod dálničním okruhem) k přejezdu Velká Chuchle – komunikace zjednosměrněna směrem do Prahy
- 14-16/6, vždy 9:00-13:00 – na 15 minut vícekrát za uvedenou dobu: uzavření přejezdu ve Velké Chuchli pro auta i pro pěší (pěší mohou využít provizorní lávku) – důvod: rychlá pantografová zkouška pro vlak 140 km/h, nemožnost zabezpečení přejezdu závorami v čase, nutné opatření pro bezpečnost silničního provozu

Kolejová omezení / výluky provozu :

- 29/4(14:00)-10/5, Radotín: v provozu nebude ostrovní nástupiště č. 3 (nejdále od výpravní budovy)
- 29/4(14:00)-10/5, Velká Chuchle: v provozu nebude nástupiště č. 2 (u lesa)
- 11-14/5, (vždy 8:30-18:30), Radotín: v provozu nebude ostrovní nástupiště č. 3 (nejdále od výpravní budovy)
- 20/5, (8:30-18:30), Radotín: v provozu nebudou nástupiště č. 1, č. 2 (blíže výpravní budově) (v provozu bude jen ostrovní nástupiště č. 3)
- 20/5, (8:30-18:30), Velká Chuchle: v provozu nebude nástupiště č. 1 (u silnice)
- 21/5, (8:30-18:30), Radotín: v provozu nebude ostrovní nástupiště č. 3 (nejdále od výpravní budovy)
- 21/5, (8:30-18:30), Velká Chuchle: v provozu nebude nástupiště č. 2 (u lesa)
- 27-28/5, (vždy 7:00-19:00), Radotín: v provozu nebude ostrovní nástupiště č. 3 (nejdále od výpravní budovy)
- 27-28/5, (vždy 7:00-19:00), Velká Chuchle: v provozu nebude nástupiště č. 2 (u lesa)
- 29/5-1/6, (vždy 19:00-5:00) Velká Chuchle: v provozu nebude nástupiště č. 2 (u lesa)
- 3-4/6, (vždy 7:00-19:00), Velká Chuchle: v provozu nebude nástupiště č. 1 (u silnice)
- 5-8/6, (vždy 19:00-5:00) Velká Chuchle: v provozu nebude nástupiště č. 1 (u silnice)

DSC_5827
DSC_5853
DSC_5858
DSC_5892
DSC_5893
DSC_5899
DSC_5907
DSC_5919
DSC_5923
DSC_5924
DSC_5929
DSC_5931
DSC_5938
DSC_5940
DSC_5942
DSC_5947
DSC_5953
DSC_5954
DSC_5961
DSC_5962
DSC_5970
DSC_5973
DSC_5975
DSC_5976
DSC_5980
DSC_5996
DSC_5997
DSC_5998
MZO_8986
MZO_8990
MZO_8992
MZO_8996
MZO_8999
MZO_9000
MZO_9003
MZO_9007
MZO_9012
MZO_9015
MZO_9022
MZO_9023
MZO_9028
MZO_9095
MZO_9096
MZO_9105
MZO_9173
MZO_9186
MZO_9223
MZO_9246
MZO_9254
MZO_9260

Foto Martin Zoubek