Přehled plánovaných prací pro měsíc duben 2022

- 7/9 se překlopila výluka traťových a staničních kolejí a rekonstruují se traťové koleje 1 a 3 od km 3,4 - 9,3 a podchod v km 10,221. V rámci této výluky dojde k rekonstrukci mostů, propustků, podchodů, realizaci nového železničního spodku a svršku, práce na provizorním a definitivním zabezpečovacím zařízení, práce na novém trakčním vedení a nové protihlukové stěně. Lichá kolejová skupina se bude rekonstruovat do 10/6/2022.
- V dubnu budou probíhat práce na železničním svršku v celém úseku stavby, dále probíhají práce na nástupišti č.1 ve Velké Chuchli, s tím související pokládka dlažby a montáž přístřešků. Probíhají dokončovací práce na mostě v ulici Podjezd a práce na vozovce v ulici Podjezd. Dále probíhají práce na chodníku do podchodu u restaurace Rozmarýn.
- Práce na podchodu v Radotíně: Podchod u přejezdu Na betonce je z části již hotov, budou se zde dělat dokončovací práce a práce na oplocení, dále se probíhají vnitřní práce – pokládka dlažby, obkladů, montáž přístřešku
- podchod před výpravní budovou se začne realizovat, bude se zde stavět část která se dotýká výpravní budovy a s tím spojená výtahová šachta podchodu
- Stavební práce na novém technologickém objektu v Malé Chuchli, práce na výpravní budově v Radotíně a práce na trakční měnírně v Malé Chuchli.
- Budou probíhat práce na výstroji technologií v technologickém objektu a ve výpravní budově a v trakční měnírně
- Probíhají práce na kabelovodu u výpravní budovy a podél této strany, práce na základech přístřešků a kanalizaci
- probíhají práce na protipovodňovém opatření, s tím související přeložky kabelových sítí, demolice vozovky a následně zakládání protipovodňových opatření.

Přehled plánovaných omezení pro měsíc duben 2022 + výhled

Silniční omezení / uzavírky

- 1/5/20-31/12/22 bude v Mezichuchelské naproti Hornbachu zřízen vjezd a výjezd do zařízení staveniště
- 1/6/20-30/11/22 bude v Mezichuchelské u „esíčka“ vjezd a výjezd na staveniště
- 31/7/20-30/4/22 uzavírka podchodu u restaurace Rozmarýn
- 13/3/21-12/22 uzavírka tunýlku v ulici Prvomájová, 8/9/21-15/7/22 možný průchod pěších
- 22/9/21-11/4/22 uzavírka podjezdu pod tratí v ulici Podjezd
- 22/9/21-11/4/22 zprovoznění provizorního přejezdu v ulici Paroplavební x Zbraslavská
- 13/9/21 – 10/6/22 – omezení připojovacího pruhu na Strakonické za Barrandovským mostem směrem na Strakonice
- 11/10/21 – 24/5/22 – nájezdy a výjezdy ze stavby v ulici Radotínská, lokální omezení Dej přednost v jízdě protijedoucímu vozidlu
- 2/5/22 – 7/6/22 – uzavírka přejezdu ve Velké Chuchli
- 2/5/22 – 7/6/22 – omezení jednoho pruhu v ulici Radotínská od přejezdu ve Velké Chuchli cca 200 m směrem do Radotína
- 7/3/22 – 15/7/22 – omezení jednoho jízdního pruhu a poté kompletní uzavírka Vrážské ulice (u Prvomájové – u Janky) od 2/5/22 z důvodu realizace protipovodňového opatření
- 9/5/22 – 17/6/22 – připojení kanalizace, omezení vždy jednoho pruhu a případně chodníku
- 10/6/22 – 30/6/22 – uzavírka cyklostezky Zbraslavská
- 30/11/22 – uzavírka přejezdu Na Betonce

Kolejová omezení / výluky provozu pro měsíc duben 2022

- nepřetržité – pro zastávku Velká Chuchle: 8/9/21–10/6/22 budou vyloučeny dvě koleje blíže řece
- nepřetržité – pro zastávku Radotín: 8/9/21–10/6/22 budou vyloučeny koleje blíže řece (v provozu pouze nové ostrovní nástupiště a provizorní nástupiště vně kolejiště ze strany ulice Prvomájová, tj. naproti výpravní budově)
- noční – bude probíhat zastavení provozu, a to v nocích z 31 na 1–8/9, dále z 11/12 – 13/14 a poté z 24/25 – 27/28
- noční – v nocích z 9/10 a dále z 20/21–28/29 bude provoz pouze přes Krč

Omezení v ŽST Praha Radotín v prostorech pro veřejnost

- 8/9/21–10/6/22 pro železniční stanice Radotín nebudou provozovány původní nástupiště blíže řece
- 2/4/22 – 12/22 – neprůchodná původní část podchodu u výpravní budovy (od výpravní budovy na ostrovní nástupiště)
- 2/4/22 – 12/22 – znovuotevření provizorní lávky pro pěší přes celé kolejiště + s přístupem na ostrovní nástupiště

Omezení v zastávce Praha Velká Chuchle v prostorech pro veřejnost

- 03/22 – 10/06/22 pro zastávku Velká Chuchle bude provozováno nové nástupiště (u lesa) s průchodem novým podchodem

DSC_7132
DSC_7136
DSC_7147
DSC_7159
DSC_7167
DSC_7187
DSC_7195
DSC_7207
DSC_7222
DSC_7260
DSC_7264
DSC_7275
DSC_7282
DSC_7288
DSC_7294
DSC_7295
DSC_7300
DSC_7325
DSC_7331
DSC_7335
DSC_7339
DSC_7349
DSC_7350
DSC_7359
DSC_7365
DSC_7368
DSC_7370
DSC_7384
DSC_7385
DSC_7415
DSC_7429
DSC_7506
DSC_7515
DSC_7521
DSC_7533
DSC_7536
DSC_7543
DSC_7563
DSC_7574
DSC_7580