V dubnu 2021 proběhnou na stavbě tyto práce:

- Práce na trakčním vedení - betonáž a demolice trakčních základů, montáž a demontáž trakčního vedení
- V žst. Radotín bude probíhat demontáž trakčního vedení + železničního svršku
- V úseku odb. Tunel - žst. Radotín bude probíhat demontáž trakčního vedení a železničního svršku, rekonstrukce zárubních zdí
- Od 12/3/2021 začal hlavní stavební postup 3b, je vyloučena sudá kolejová skupina žst. Radotín, 2. traťová kolej v úseku odbočka Barrandov – Radotín, 4. traťová kolej v úseku odb. Tunel - Radotín - v rámci této výluky dochází k rekonstrukci celé sudé železniční skupiny, s ní spjatá realizaci nástupiště č. 2 v zast. Velká Chuchle a nástupiště č. 3 v žst. Radotín, všech mostních objektů, podchodů, železničního spodku, svršku, protihlukových stěn, trakčního vedení, kabelizace, kanalizace, kabelovodu, atd.
- Stavební práce na nové stabilní měnírně a technologickém objektu v Malé Chuchli
- Stavební práce ve výpravní budově v Radotíně - rekonstrukce 1. nadzemního a 1. podzemního podlaží
- Po celé stavbě probíhá náhradní výsadba
- Práce na veřejném osvětlení a rozvodech nízkého napětí v žst. Radotín

Přehled plánovaných omezení pro měsíc duben 2021 + výhled:

Silniční omezení / uzavírky:

- 1/3/20-1/6/21 omezené parkování na parkovišti restaurace Rozmarýn
- 1/5/20-7/7/22 bude v Mezichuchelské naproti Hornbachu zřízen vjezd a výjezd do zařízení staveniště
- 1/6/20-31/12/21 bude v Mezichuchelské u „esíčka“ vjezd a výjezd na staveniště
- 31/7/20-30/4/22 uzavírka podchodu u restaurace Rozmarýn
- 11/1/21-8/9/21 – zrušení jednosměrky v ulici Nad Drahou
- 27/3/21-16/5/21 – uzavření cyklostezky v ulici Zbraslavská
- 17/5/21-8/9/21 – omezení cyklostezky v ulici Zbraslavská – Cyklisto sesedni z kola – možná kolize se staveništní dopravou
- 13/3/21-19/5/22 – uzavírka podjezdu v ulici Prvomájová
- 1/4/21-31/12/21 – uzavírka podjezdu pod tratí v ulici Podjezd (mimo cca 15/7-30/9)
- 1/4/21-31/12/21 - zprovoznění provizorního přejezdu v ulici
- Paroplavební x Zbraslavská (mimo cca 15/7-30/9)
- 9/8/21 – 8/9/21 – uzavírka přejezdu ve Velké Chuchli
- 1/7/21 – 15/8/21 – uzavírka přejezdu v ulici Na Betonce

Kolejová omezení / výluky provozu pro měsíc duben 2021:

- pro zastávku Velká Chuchle: 12/3 – 8/9 budou vyloučeny dvě koleje dále od řeky
- pro zastávku Radotín: 12/3 – 8/9 budou vyloučeny koleje dále od řeky (v provozu pouze dvě nástupiště blíže výpravní budovy)

Omezení v ŽST Praha Radotín v prostorech pro veřejnost:

- 13/3/21 – 8/9/21 pro železniční stanici Radotín nebude provozováno stávající kryté ostrovní nástupiště nejdále od řeky
- 13/3/21 – 2022 – neprůchodný podchod pod kolejištěm ve stanici – pro přechod kolejiště použijte provizorní lávku

Omezení v zastávce Praha Velká Chuchle v prostorech pro veřejnost:

- 13/3/21 – 8/9/21 pro zastávku Velká Chuchle nebude provozováno nástupiště dále od řeky

DSC_0002
DSC_0005
DSC_0009
DSC_0016
DSC_0035
DSC_0057
DSC_0068
DSC_0071
DSC_0086
DSC_0092
DSC_0099
DSC_0102
DSC_0103
DSC_0114
DSC_0121
DSC_0124
DSC_0133
DSC_0140
DSC_0188
DSC_0217
DSC_0230
DSC_0242
DSC_0254
DSC_0266
DSC_0272
DSC_0275
DSC_0285
DSC_0292
DSC_0296
DSC_0299
DSC_0320
DSC_0323
DSC_0332
DSC_0346-Pano
DSC_0367
DSC_0372
DSC_0373
DSC_0378
DSC_0399
DSC_0400
DSC_0402
DSC_0420-Pano
DSC_0428
DSC_0429
DSC_0431
DSC_0453
DSC_0457
DSC_0462
DSC_0467
DSC_0474
DSC_0479
DSC_0487
DSC_0514
DSC_0530
DSC_0544
DSC_0550
DSC_0552
DSC_0556
DSC_9763
DSC_9767
DSC_9768
DSC_9769
DSC_9779
DSC_9785
DSC_9795
DSC_9818
DSC_9822
DSC_9831
DSC_9837
DSC_9843
DSC_9861
DSC_9862
DSC_9881
DSC_9884
DSC_9887
DSC_9892
DSC_9924
DSC_9925
DSC_9935
DSC_9945
DSC_9947
DSC_9951
DSC_9963-Pano
DSC_9982
DSC_9992