Přehled plánovaných prací pro měsíc březen 2020

V březnu roku 2020 budou probíhat práce na trakčních základech, trakčních podpěrách, provizorní trakční měnírně, připojení reléových domků, kabelových trasách pro zabezpečovací zařízení, přeložkách sítí v ulici Karlická, mostě v ulici Karlická, frézování vozovky v ulici Karlická, demolice oplocení na parkovišti restaurace Rozmarýn, zárubní zdi na parkovišti Rozmarýn, následně proběhne výluka z důvodů GPK a přeložky tratě na Řeporyje, dále se bude pracovat na přeložkách sítí po celé stavbě např. PREDi, CETIN, ČD Telematika atd. Budou se realizovat základy návěstních lávek v ulici Radotínská a Vrážská a po celé stavbě bude probíhat kácení mimolesní zeleně.

Přehled plánovaných omezení pro měsíc březen 2020

Silniční omezení / uzavírky

- 17/2–6/3 dojde k částečnému omezení v křižovatce Prvomájová x Na Betonce
- 9/3–9/12 bude uzavřen podjezd v ulici Karlická
- 9/3–20/3 bude probíhat zapanelování komunikace Zbraslavská, toto zapanelování zde bude do konce 2021
- 23/3-13/4 bude omezen jízdní pruh v ulici Radotínské a Vrážské, z důvodů realizace základů návěstních lávek
- 23/3-5/4 bude omezen jízdní pruh u přejezdu ve Velké Chuchli, z důvodů realizace základů návěstních lávek
- 1/3/20-1/6/21 omezené parkování na parkovišti restaurace Rozmarýn
- 30/4–4/5 bude probíhat plánované omezení připojovacího pruhu na komunikaci Strakonická
- 7-11/5 bude uzavřena cyklostezka z Malé Chuchle na Smíchov pod Barrandovskými skálami, konkrétně Zbraslavská ulice
- Od 31/7 uzavírka podchodu u restaurace Rozmarýn
- V rámci zachování železniční dopravy budou od 14/4 probíhat především v následujících 6-ti dnech noční výluky a tedy bude v Radotíně zvýšena hlučnost

Kolejová omezení / výluky provozu
- pro zastávku Velká Chuchle: Radotín – Smíchov bude 1,7,8,21,22/3 v době 8:30–18:30 vyloučena vnitřní kolej blíže řeky
- pro Radotín: ve dnech 14,15/2 bude v době 8:30–18:30 budou vyloučeny koleje mezi výpravní budovou a ostrovním nástupištěm
- od 28/3-7/4 bude probíhat nepřetržitá výluka Smíchov - Řeporyje

Omezení v ŽST Praha Radotín v prostorech pro veřejnost

- neobsazeno

Omezení v zastávce Praha Velká Chuchle v prostorech pro veřejnost

- neobsazeno

Zpráva o postupu prací ke stažení